Obecné

Informace o KNX
Česky KNX ETS5 eCampus – webový mini kurz, který seznámí se základy topologie sběrnice KNX a používáním konfiguračního nástroje ETS5. KNX národní skupina...
Út, 9 Únor, 2021 at 11:51 AM
Jaký je rozdíl mezi KNX liniovou spojkou a liniovým opakovačem?
Fyzicky jde o jedno a totéž zařízení (stejný produkt), liší se pouze nastavením v ETS, potažmo umístěním ve fyzické topologii. Liniová spojka (Line Coupler...
Pá, 3 Červenec, 2020 at 7:28 PM
Zobrazování teploty sauny na displejích v systému KNX
Možnost zobrazení teploty pro saunu (T ≥ 100 °C) jsme ověřili na následujících zařízeních: MDT BE-GT2* Glass Push Button II Smart Ekinex EK-ER2-TP Regu...
Po, 24 Květen, 2021 at 3:43 PM