Fyzicky jde o jedno a totéž zařízení (stejný produkt), liší se pouze nastavením v ETS, potažmo umístěním ve fyzické topologii.

Liniová spojka (Line Coupler) propojuje linii do oblasti nebo oblast do páteřní oblasti a má zapnutou filtrační tabulku kvůli řízení toku komunikace na sběrnici. Pokud je systém malý nebo hledáte nějakou závadu, filtrační tabulka může být nastavená tak, že propouští veškerou komunikaci. Liniová spojka bude mít individuální adresu x.x.0, oblastní spojka (Area Coupler) bude mít adresu x.0.0. Pouze liniové spojky můžou mít takové adresy.

Liniový opakovač (Line Repeater) má filtrační tabulku zcela vypnutou (propouští veškerý provoz) a slouží k připojení dalšího segmentu (max. 3) k prvnímu segmentu. Liniový opakovač může mít jakoukoli fyzickou (individuální) adresu, ale běžně se používají topologicky správné adresy x.x.64, x.x.128, x.x.192, nebo se seskupí na začátku linie na x.x.1, x.x.2, x.x.3.

Segmentová spojka (Segment Coupler) je nová verze liniové spojky, resp. mediální spojky (Media Coupler), která od ETS6 umožňuje spojovat segmenty různých médií v jedné linii. Před ETS6 nebylo možné v rámci jedné linie kombinovat média (např. TP1 a RF).

Mějte na paměti, že každý TP1 segment potřebuje vlastní sběrnicový napájecí zdroj s tlumivkou.

Externí odkazy