Možnost zobrazení teploty pro saunu (T ≥ 100 °C) jsme ověřili na následujících zařízeních:

  • MDT BE-GT2* Glass Push Button II Smart
  • Ekinex EK-ER2-TP

Regulaci je nutné realizovat jiným způsobem, regulátory v daných zařízeních mají většinou omezení do 40 °C apod.