Magické scény v systému Fibaro jsou lite verzí blokových scén, kde je v nastavování scény lepší grafika a nastavení je hodně podobné instalaci softwarového produktu v operačním systému Windows, tedy proklikávání a zaškrtávání.

Po zvolení přidání magické scény se ukáže okno, kde if je podmínka a then je vykonaný příkaz a na základě splnění podmínky se provede akce. Scéna se vytvoří v 6 krocích.

  1. úvodní část: na této obrazovce se volí speciální funkce nebo zařízení.


  2. Vybrání funkce nebo zařízení, které bude v podmínce (čas, počasí, alarm, žaluzie, pohybový senzor, ...).
    Jako příklad byl zvolen čas.


  3. V dalším kroku se zvolí jaká podmínka musí být splněna (u času to jsou intervaly). Pro příklad se zvolí Every day (každý den), 19:00.


  4. V dalším kroku se volí co se má za určité podmínky stát (př.: zařízení má pracovat, pošle se notifikace). Pro příklad se zvolí žaluzie.
     

  5. Dále se zvolí co má zařízení udělat. V příkladu se žaluzie zatáhnou (Close).


  6. Na závěr se scéna pojmenuje a přiřadí do místnosti a přes next se uloží.