Programování v Lua pro HC2

Úvod do programování v jazyce Lua pro Fibaro HC2
Úvod Původně byla Lua vyvinuta za účelem zlepšení funkcionality stávajících aplikací, časem se z ní stal samostatný programovací jazyk, který je...
Ne, 22 Září, 2019 v 4:35 ODPOLEDNE
Spuštění scény jako reakce na stisk S2 na FGS-221 a následné vyvolání další scény
Scéna je spuštěna (trigger) změnou vlastnosti (property) value zařízení s ID 48 (může jít např. o hodnotu virtuálního 2. relé v FGS 221, tudíž je tak možné ...
Ne, 22 Září, 2019 v 4:10 ODPOLEDNE
Užitečné zlomky Lua kódu pro Fibaro HC2
Natočení žaluzií ovládaných modulem Fibaro FGRM-222 (žaluziový modul verze 2) fibaro:call(<device ID>, "setValue2", <natoceni v rozmezi ...
Ne, 22 Září, 2019 v 4:21 ODPOLEDNE
Virtuální tlačítko zpoždění zavlažování při dešti
Tlačítko je na virtuálním zařízení   HC2 = Net.FHttp("127.0.0.1",11111) -- get table response ,status, errorCode = HC2:GET("/api/panels/...
St, 22 Únor, 2023 v 10:03 DOPOLEDNE
Scéna pro tlačítka NodOn
Níže je připravená scéna pro zkoušku tlačítek na zařízeních Nodon Co je třeba změnit: ID_ZAŘÍZENÍ - zde by mělo uvedeno ID vašeho Zaříze...
St, 21 Září, 2016 v 12:10 ODPOLEDNE
Scéna na kontrolu stavu baterí
Tuto scénu napsal chorvatský uživatel Zoran Sankovič a scénu sdílí přes Fibaro fórum. Všechny zásluhy za scénu jdou autorovi scény. Odkaz na originální post...
St, 15 Leden, 2020 v 9:20 DOPOLEDNE