Wave Pro 1

Obsah obrázku text

Popis byl vytvořen automaticky

Identifikace zařízení

Zařízení: Wave Pro 1

Číslo dílu EU/objednací kód: QPSW-0A1X16EU
AUS Číslo dílu/Objednací kód: QPSW-0A1X16AU
USA Číslo dílu/Objednací kód: QPSW-0A1X16US
Z-Wave ID typu produktu: 0x0002
ID produktu Z-Wave: 0x008A
Výrobce Z-Wave: Shelly Europe Ltd.
 ID výrobce Z-Wave: 0x0460

Terminologie

Zařízení – V tomto dokumentu se termín „zařízení“ používá k označení zařízení Shelly Qubino Wave Pro 1, které je předmětem této příručky.

Řídící jednotka – Brána Z-Wave®, označovaná také jako Z-Wave® ovladač, Z-Wave® hlavní ovladač, Z-Wave® primární ovladač nebo Z-Wave® rozbočovač atd., je zařízení, které slouží jako centrální rozbočovač pro chytrou domácí síť Z-Wave®. V tomto dokumentu se používá výraz „řídící jednotka“.

Tlačítko S – Tlačítko Z-Wave® Service, které se nachází na zařízeních Z-Wave® a používá se pro různé funkce, jako je přidání (zahrnutí), odebrání (vyloučení) a resetování zařízení na výchozí tovární nastavení. V tomto dokumentu se používá termín „tlačítko S“.

Krátký popis

Zařízení je inteligentní spínač s bezpotenciálovými kontakty montovatelný na DIN lištu. Ovládá funkci zapnutí/vypnutí pro jedno elektrické zařízení se zátěží do 16 A. Je kompatibilní s vypínači (výchozí) a tlačítky.

Přepínač připojený ke vstupnímu terminálu SW1

Pokud je SW 1 nakonfigurován jako přepínač (výchozí), každé přepnutí přepínače změní stav výstupu O1 do opačného stavu – zapnuto, vypnuto, zapnuto atd.

 • Změňte polohu přepínače jednou: Změňte stav výstupu O1 na opačný stav a odešlete příkaz do přidružených zařízení v přidružených skupinách 2 a 3.

– Změňte polohu přepínače dvakrát: Pokud je zpoždění mezi prvním a druhým kliknutím menší než 500ms, bude to interpretováno jako „Změňte polohu přepínače dvakrát“. Odeslat příkaz na přidružená zařízení (stmívače, rolety…) v přidružených skupinách 2 a 3.

Vypínač připojený ke vstupnímu terminálu SW 1

Pokud je SW 1 nakonfigurován jako vypínač, pak:

 • Přepnutí na zavřený kontakt vypínače: Změňte stav stavu výstupu O (O1) na stav Zapnuto a odešlete příkaz do přidružených zařízení v přidružených skupinách 2 a 3
 • Přepnutí na otevřený kontakt vypínače: Změňte stav výstupního stavu O (O1) na stav Vypnuto a odešlete příkaz do přidružených zařízení v přidružených skupinách 2 a 3

Tlačítko připojené ke vstupní svorce SW (SW1)

Pokud je SW (SW1) v Nastavení zařízení nakonfigurován jako tlačítko, každé stisknutí tlačítka změní stav výstupu O (O1) na opačný – ON, OFF, ON atd.

 • 1x kliknutí: Změní stav výstupního stavu O (O1) na opačný a odešlete příkaz do přidružených zařízení v přidružených skupinách 2 a 3
 • 2x kliknutí: Pokud je zpoždění mezi prvním a druhým kliknutím menší než 500ms, je to interpretováno jako dvojité kliknutí. Odeslat příkaz na přidružená zařízení (stmívače, rolety…) v přidružených skupinách 2 a 3
 • Držení: Odešle příkaz na přidružená zařízení v přidružené skupině 3
 • Puštění: Odešle příkaz na přidružená zařízení v přidružené skupině 3

Spínač/tlačítko připojené ke vstupní svorce SW2

Pokud je SW2 nakonfigurován jako přepínač (výchozí), každá změna stavu přepínače odešle asociační příkaz do skupiny zařízení 4 (zapnuto/vypnuto) nebo skupiny 5 SSLC (pouze kořenové jednokanálové zařízení) na základě aktuální polohy přepínač.

Vypínač připojený ke vstupní svorce SW2

Pokud je SW2 nakonfigurován jako vypínač, jakákoli změna stavu vypínače odešle asociační příkaz skupině zařízení 4 (zapnuto/vypnuto) nebo skupině 5 (SSLC) (pouze kořenové jednokanálové zařízení) podle posledního stavu přepínače uloženého během poslední výpadek napájení modulu.

Tlačítko připojené ke vstupní svorce SW2

 • 1x kliknutí: Přepíná mezi příkazy zapnutí/vypnutí, odeslání příkazu do skupin zařízení 4 (zapnuto/vypnuto) nebo 5 (SSLC) (platí pouze pro kořenová jednokanálová zařízení).

– Držení: Odešle příkaz přidružení k zahájení úpravy úrovně pro zařízení ve skupině 5 (SSLC) (pouze kořenová jednokanálová zařízení).

– Uvolnění: Odešle příkaz přidružení k ukončení úpravy úrovně pro zařízení ve skupině 5 (SSLC) (pouze kořenová jednokanálová zařízení).

Zapínání/vypínání zátěže připojené k O (O1)

Zátěž připojenou k O (O1) je možné zapnout/vypnout pomocí:

 • příkazem Z-Wave
 • Automatické přepínání lze povolit správným nastavením parametrů č. 19 a 20.
 • stisknutím spínače/tlačítka SW (SW1): Změňte stav připojené zátěže na opačný
 • stisknutím tlačítka S: Změňte stav připojené zátěže na opačný

Hlavní aplikace

 • Obytné budovy
 • MDU (Multi Dwelling Units – byty, hotely atd.) …
 • Lehké komerční budovy (malé administrativní budovy, malý obchod/restaurace/čerpací stanice atd.) …
 • Průmyslové budovy (továrny, elektrárny, úpravny vody, rafinerie atd.) …
 • Vláda/obecní budovy
 • Univerzita/vysoká škola
 • Zemědělství

Integrace

Zařízení Shelly Qubino Wave jsou vyvinuta na přední světové technologii pro chytré domácnosti – Z-Wave.

To znamená, že Shelly Qubino Wave funguje se všemi certifikovanými řídícími jednotkami podporujícími komunikační protokol Z-Wave.

Abychom se ujistili, že funkce produktů Shelly Qubino Wave jsou na vaší řídící jednotce podporovány, pravidelně provádíme testy kompatibility našich zařízení s různými řídícími jednotkami Z-Wave.

Zjednodušené interní schémata

Obsah obrázku diagram, Technický výkres, Plán, řada/pruh

Popis byl vytvořen automaticky

Elektrická rozhraní zařízení

Vstupy

 • 2 vstup spínače/tlačítka na šroubové svorce
 • 1 bezpotenciálový kontaktní reléový vstup na šroubové svorce
 • 2 napájecí vstupy na šroubových svorkách: N, L

Výstupy

 • 1 reléový výstup bezpotenciálových kontaktů na šroubové svorce

Připojení

Z-Wave – nezabezpečené, zabezpečení S0, neověřené zabezpečení S2, ověřené zabezpečení S2

Bezpečnostní funkce

Ochrana proti přehřátí

 • vypne vlastní relé
 • odešle hlášení řídící jednotce (detekováno přehřátí)
 • LED kontrolky reagují tak, jak je uvedeno níže (zkontrolujte režim blikání, zda bylo zjištěno přehřátí)

Jakákoli z následujících činností resetuje tento alarm: vypnutí napájení, krátký stisk tlačítka S, stisknutí libovolného tlačítka vypínače připojeného k libovolné svorce SW (SW, SW1, SW2, …).

POZNÁMKA: Ochrana proti přehřátí je vždy aktivní a nelze ji deaktivovat.

Podporované typy zátěží

 • Odporové (žárovky, topná zařízení)
 • Kapacitní (baterie kondenzátorů, elektronická zařízení, spouštěcí kondenzátory motoru)
 • Indukční s RC Snubber (LED světelné měniče, transformátory, ventilátory, ledničky, klimatizace)

Uživatelské rozhraní

S tlačítko a provozní režimy

 1. Normální režim
 2. Režim “Probíhá nastavování”.
 3. Režim nastavení (s tlačítkem S)
 • Režim nastavení je nutný ke spuštění požadované procedury, například: přidání (zahrnutí), odebrání (vyloučení), obnovení továrního nastavení atd. Má omezenou dobu provozu. Po dokončení procedury v režimu nastavení přejde zařízení automaticky do normálního režimu.
 • Vstup do režimu nastavení:
  • Rychle stiskněte a podržte tlačítko S na zařízení, dokud se LED nerozsvítí modře
  • Další rychlé stisknutí tlačítka S znamená změnu nabídky v nekonečné smyčce
  • Stav LED menu má časový limit 10 s, než se vrátí do normálního stavu

Funkce tlačítka S

 • Ruční přidání zařízení do Z-Wave sítě
 • Ruční odebrání zařízení ze sítě Z-Wave
 • Obnovte tovární nastavení zařízení

LED signalizace

Normální mód

Odebráno/Vyloučeno

LED bude v režimu 1 blikat modře po dobu 10 minut po každém zapnutí a 10 minut po stisknutí tlačítka S.

Přidáno/zahrnuto

LED bude v režimu 1 blikat zeleně po dobu 10 minut po každém zapnutí a 10 minut po stisknutí tlačítka S.

Probíhá nastavení

Obnovit tovární nastavení a restartovat

Během obnovení továrního nastavení bude LED svítit zeleně po dobu cca. 1 s, pak budou modrá a červená LED blikat 0,1 s zapnuto, 0,1 s vypnuto po dobu asi 2 s.

Přidání / Odebrání

Během přidávání nebo odebírání bude LED v režimu 2 blikat modře.

Aktualizace firmwaru OTA

Během aktualizace OTA bude LED v režimu 2 blikat modře a červeně.

Kontrola napájecího zdroje 230 V AC nebo 24 V DC napětí

Během kontroly napájení bude LED v režimu 5 blikat modře a červeně.

Režim nastavení s tlačítkem S

Vybráno menu Přidání / Odebrání

Po výběru nabídky bude LED svítit modře po dobu maximálně 10 sekund.

Nabídka Přidání / Odebrání – při stisku tlačítka S- - vybrán proces Přidat/Odebrat

Při provádění nabídky bude LED v režimu 3 blikat modře.

Vybráno menu pro obnovení továrního nastavení

Po výběru nabídky bude LED svítit červeně po dobu maximálně 10 sekund.

Obnovení továrního nastavení – při stisknutí tlačítka S – – vybrán proces obnovení továrního nastavení

Když je nabídka spuštěna, LED dioda bude v režimu 3 blikat červeně.

Režim alarmu

Bylo zjištěno přehřátí

LED bude v režimu 4 blikat červeně – 0,2 s zapnuto 0,2 s vypnuto 0,2 s zapnuto 0,2 s vypnuto 2 s vypnuto a tato sekvence se bude opakovat

Režimy blikání LED

Režimy blikání LED


Režim 1

0,5s zapnuto/2 s vypnuto

Režim 2

0,5s zapnuto/0,5s vypnuto

Režim 3

0,1s zapnuto/0,1s vypnuto

Režim 4

(1x až 6x - 0,2s zapnuto/0,2s vypnuto) + 2 s vypnuto

Režim 5

0,2s na modrou/0,2s na červenou

Specifikace

Typ

Hodnota

Zdroj napájení

110–240 V AC, 50/60 Hz

Spotřeba energie

<0,3 W

Max. spínací napětí AC

240 V

Max. spínací proud AC

16 A

Max. spínací napětí DC

N/A

Max. spínací proud DC

N/A

Ochrana proti přehřátí

Ano

Měření výkonu (W)

Ne

Vzdálenost

Až 40 m uvnitř (závisí na místních podmínkách)

Opakovač Z-Wave®:

Ano

procesor

Z-Wave® S800

Frekvenční pásma Z-Wave®:

868,4 MHz; 865,2 MHz; 869,0 MHz; 921,4 MHz; 908,4 MHz; 916 MHz; 919,8 MHz; 922,5 MHz; 919,7-921,7-923,7 MHz; 868,1 MHz; 920,9 MHz

Maximální vysokofrekvenční výkon přenášený ve frekvenčním pásmu (pásmech)

<25 mW

Velikost (V x Š x H)

94x19x69 ±0,5 mm

Hmotnost

60 g

Montáž

DIN lišta

Šroubové svorky max. točivý moment

0,4 Nm

Průřez vodiče

0,5 až 2,5 mm² (zelený konektor)
 0,5 až 1,5 mm² (bílé konektory)

Délka odizolovaného vodiče

6 až 7 mm / 0,24 až 0,28 palce (zelený konektor)
 5 až 6 mm / 0,20 až 0,24 palce (bílé konektory)

Materiál pláště

Plast

Barva

Modrá

Teplota okolí

-20 °C až 40 °C

Vlhkost vzduchu

30 % až 70 % RH

Max. nadmořská výška

2000 m

Základní schéma zapojení

Obsah obrázku text, snímek obrazovky, diagram, řada/pruh

Popis byl vytvořen automaticky

Legenda

Terminály


Kabely


N

Neutrální svorka

N

Neutrální vodič

L

Živý terminál (110–240 V AC)

L1(A)

Živý vodič zátěžového obvodu (110-240 V AC)

SW

Vstupní svorka spínače/tlačítka (ovládací O)

L2(B)

Živý vodič napájení zařízení (110-240 V AC)

SW2

Vstupní svorka spínače/tlačítkaI

Vstupní svorka zátěžového obvoduO

Výstupní svorka zátěžového obvoduO Z-Wave®

Přidání zařízení do Z – Wave® síť (včetně)

 Poznámka! Všechny výstupy zařízení (O, O1, O2 atd. - v závislosti na typu zařízení) zapnou zátěž na 1 s/1 s vypnou /1 s zapnou/1 s vypnou, pokud je zařízení úspěšně přidáno/odebráno ze Z-Wave® síť.

 Poznámka! V případě přidání (zahrnutí) Security 2 (S2) se objeví dialogové okno s výzvou k zadání odpovídajícího PIN kódu (5 podtržených číslic), který je napsán na štítku Z-Wave® DSK na boku zařízení a na štítek Z-Wave® DSK vložený do obalu.

DŮLEŽITÉ: PIN kód nesmí být ztracen.

Přidání SmartStart (zahrnutí)

Produkty podporující SmartStart lze přidat do sítě Z-Wave® naskenováním Z-Wave® QR kódu přítomného na zařízení s řídící jednotkou poskytující zahrnutí SmartStart. Není potřeba žádná další akce a zařízení SmartStart bude přidáno automaticky do 10 minut od zapnutí v blízkosti sítě.

 1. Pomocí aplikace řídící jednotky naskenujte QR kód na štítku zařízení a přidejte bezpečnostní klíč (DSK) pro zařízení 2 (S2) do seznamu zřizování v řídící jednotce.
 2. Připojte zařízení ke zdroji napájení.
 3. Zkontrolujte, zda v režimu 1 bliká modrá LED. Pokud ano, zařízení není přidáno do sítě Z-Wave®.
 4. Přidávání bude zahájeno automaticky během několika sekund po připojení zařízení ke zdroji napájení a zařízení bude automaticky přidáno do sítě Z-Wave®.
 5. Modrá LED bude v režimu 2 během procesu přidávání blikat.
 6. Pokud bylo zařízení úspěšně přidáno do sítě Z-Wave®, bude v režimu 1 blikat zelená LED.

Přidání (zahrnutí) pomocí tlačítka S

 1. Připojte zařízení ke zdroji napájení.
 2. Zkontrolujte, zda v režimu 1 bliká modrá LED. Pokud ano, zařízení není přidáno do sítě Z-Wave®.
 3. Povolte na řídící jednotce režim přidání/odebrání.
 4. Chcete-li vstoupit do režimu nastavení, rychle stiskněte a podržte tlačítko S na zařízení, dokud se LED nerozsvítí modře.
 5. Rychle uvolněte a poté stiskněte a podržte (> 2 s) tlačítko S na zařízení, dokud nezačne modrá LED v režimu 3 blikat. Uvolněním tlačítka S spustíte režim učení.
 6. Modrá LED bude v režimu 2 během procesu přidávání blikat.
 7. Pokud bylo zařízení úspěšně přidáno do sítě Z-Wave®, bude v režimu 1 blikat zelená LED.

 Poznámka! V režimu nastavení má zařízení časový limit 10 s, než znovu přejde do normálního režimu.

Přidání (zahrnutí) pomocí přepínače/tlačítka

 1. Připojte zařízení ke zdroji napájení.
 2. Zkontrolujte, zda v režimu 1 bliká modrá LED. Pokud ano, zařízení není přidáno do sítě Z-Wave®.
 3. Povolte na řídící jednotce režim přidání/odebrání.
 4. Třikrát během 3 sekund přepněte přepínač/tlačítko připojené k libovolnému terminálu SW (SW, SW1, SW2 atd.) (tento postup přepne zařízení do režimu učení*). Zařízení musí přijmout signál zapnutí/vypnutí 3x, což znamená 3x stisknout tlačítko nebo 3x přepnout vypínač.
 5. Modrá LED bude v režimu 2 během procesu přidávání blikat.
 6. Pokud bylo zařízení úspěšně přidáno do sítě Z-Wave®, bude v režimu 1 blikat zelená LED.

*Režim učení – stav, který umožňuje zařízení přijímat informace o síti z řídící jednotky.

Odebrání zařízení ze sítě Z-Wave®

 Poznámka! Zařízení bude odstraněno z vaší sítě Z-Wave®, ale žádné vlastní konfigurační parametry nebudou vymazány.

 Poznámka! Všechny výstupy zařízení (O, O1, O2 atd. - v závislosti na typu zařízení) zapnou zátěž na 1 s/1 s vypnou /1 s zapnou/1 s vypnou, pokud je zařízení úspěšně přidáno/odebráno ze Z-Wave® síť.

Odstranění tlačítkem S

 1. Připojte zařízení ke zdroji napájení.
 2. Zkontrolujte, zda v režimu 1 bliká zelená LED. Pokud ano, zařízení je přidáno do sítě Z-Wave®.
 3. Povolte na řídící jednotce režim přidání/odebrání.
 4. Chcete-li vstoupit do režimu nastavení, rychle stiskněte a podržte tlačítko S na zařízení, dokud se LED nerozsvítí modře.
 5. Rychle uvolněte a poté stiskněte a podržte (> 2 s) tlačítko S na zařízení, dokud nezačne modrá LED v režimu 3 blikat. Uvolněním tlačítka S spustíte REŽIM UČENÍ.
 6. Modrá LED bude v režimu 2 během procesu odstraňování blikat.
 7. Pokud je zařízení úspěšně odstraněno ze sítě Z-Wave®, bude v režimu 1 blikat modrá LED.

 Poznámka! V režimu nastavení má zařízení časový limit 10 s, než znovu přejde do normálního režimu.

Odebrání pomocí spínače/tlačítka

 1. Zapojte zařízení ke zdroji napájení.
 2. Zkontrolujte, zda v režimu 1 bliká zelená LED. Pokud ano, zařízení je přidáno do sítě Z-Wave®.
 3. Povolte na řídící jednotce režim přidání/odebrání.
 4. Během 3 sekund 3x přepněte přepínač/tlačítko připojené k libovolnému SW terminálu (SW, SW1, SW2,) (tento postup přepne zařízení do REŽIMU UČENÍ). Zařízení musí přijmout signál zapnutí/vypnutí 3x, což znamená 3x stisknout tlačítko nebo 3x přepnout vypínač.
 5. Modrá LED bude v režimu 2 během procesu odstraňování blikat.
 6. Pokud je zařízení úspěšně odstraněno ze sítě Z-Wave®, bude v režimu 1 blikat modrá LED.

Obnovení továrního nastavení

Obecné obnovení továrního nastavení

Po obnovení továrního nastavení se všechny uživatelské parametry a uložené hodnoty (kWh, asociace, směrování atd.) vrátí do výchozího stavu. HOME ID a NODE ID přiřazené k zařízení budou vymazány. Tento postup resetování použijte pouze v případě, že řídící jednotka chybí nebo je jinak nefunkční.

Obnovení továrního nastavení tlačítkem S

 Poznámka! Obnovení továrního nastavení pomocí tlačítka S je možné kdykoli.

 1. Chcete-li vstoupit do režimu nastavení, rychle stiskněte a podržte tlačítko S na zařízení, dokud se LED nerozsvítí modře.
 2. Stiskněte několikrát tlačítko S, dokud se LED nerozsvítí červeně.
 3. Stiskněte a podržte (> 2 s) tlačítko S na zařízení, dokud nezačne v režimu 3 blikat červená LED. Uvolněním tlačítka S se spustí tovární reset.
 4. Během továrního resetu bude LED svítit zeleně po dobu asi 1 s, poté začnou modrá a červená LED blikat v režimu 3 po dobu cca. 2 s.
 5. Pokud je obnovení továrního nastavení úspěšné, bude v režimu 1 blikat modrá LED.

Obnovení továrního nastavení pomocí spínače/tlačítka

 Poznámka! Obnovení továrního nastavení pomocí spínače/tlačítka je možné pouze během první minuty po připojení zařízení ke zdroji napájení.

 1. Připojte zařízení ke zdroji napájení.
 2. Během 3 sekund 5x přepněte spínač/tlačítko připojené k některé ze svorek SW (SW, SW1, SW2,). Zařízení musí přijmout signál zapnutí/vypnutí 5x, což znamená 5x stisknout tlačítko nebo 5x přepnout vypínač.
 3. Během továrního resetu bude LED svítit zeleně po dobu asi 1 s, poté začnou modrá a červená LED blikat v režimu 3 po dobu cca. 2 s.
 4. Pokud je obnovení továrního nastavení úspěšné, bude v režimu 1 blikat modrá LED.

Obnovení továrního nastavení na dálku pomocí parametru s bránou

Obnovení továrního nastavení lze provést vzdáleně nastavením v parametru č. 120

Z-Wave® Security and Specifický klíč zařízení (DSK)

Zařízení podporuje nejnovější funkci Security 2 (S2). S2 je zpracován protokolem Strong AES 128 Encryption, což znamená, že S2 dělá ze Z-Wave® nejbezpečnější bezpečnostní platformu IoT (Internet of Things). Pro plné využití produktu a jeho funkce Security 2 je nutné použít řídící jednotku Z-Wave® s povoleným zabezpečením 2.

Ověřené ovládání

 •   Out-of-Band DSK pro zahrnutí
 •  
 •   Může být používáno většinou implementací
 •  

Zařízení také podporuje zahrnutí Security 2 Authenticated, Unauthenticated a Unsecure.

 Poznámka! Při přidávání zařízení do Z-Wave® sítě s bránou podporující Security 2 (S2) je vyžadován PIN kód Z-Wave® Device Specific Key (DSK). Jedinečný kód DSK je vytištěn na štítku DSK na straně Zařízení a kopie je vložena do obalu, který se nesmí ztratit. Neodstraňujte štítek DSK z produktu. Jako záložní opatření použijte štítek na obalu.

Obsah obrázku text, bílé, křížovky, vzor

Popis byl vytvořen automaticky

Prvních pět číslic klíče je zvýrazněných nebo podtržených, aby pomohly uživateli identifikovat část PIN kódu v textu DSK. DSK je navíc reprezentován QR kódem, jak je znázorněno na obrázku.

Štítek DSK a QR kód (příklad)

Připojující se uzel, který požaduje připojení k třídě řízení přístupu S2 nebo ověřené třídě S2, zatemní svůj veřejný klíč nastavením bajtů 1…2 na nuly (0x00) před přenosem svého klíče přes RF.

DSK lze použít pro autentizaci mimo pásmo (OOB).

 • Včetně řídící jednotky může používat zařízení pro skenování QR kódu ke čtení celého DSK připojovaného zařízení a jeho přiřazení k zatemněnému veřejnému klíči přijatému přes RF z připojujícího se zařízení.

Parametry Z-Wave®

Parametr č. 1 - SW (SW1) Typ přepínače

Tento parametr definuje, jak má zařízení zacházet se switch (který typ) připojený ke svorce SW (SW1).

Velikost hodnoty: 1 bajt

Výchozí hodnota: 2

Hodnoty a popisy:

 • 0 - tlačítko
 • 1 - vypínač (kontakt sepnutý – ON / kontakt otevřený – OFF),
 • 2 - přepínač (zařízení změní stav, když přepínač změní stav)

Parametr č. 2 - SW2 Typ přepínače

Tento parametr definuje, jak má zařízení zacházet se spínačem (jakého typu) připojeným ke svorce SW2.

Velikost hodnoty: 1 bajt

Výchozí hodnota: 2

Hodnoty a popisy:

 • 0 - tlačítko
 • 1 - vypínač (kontakt sepnutý – ON / kontakt otevřený – OFF),
 • 2 - přepínač (zařízení změní stav, když přepínač změní stav)

Parametr č. 17 – Obnovení stavu O (O1) po výpadku napájení

Tento parametr určuje, zda se po výpadku napájení uloží a obnoví stav zapnuto/vypnuto pro zátěž připojenou k O (O1).

Velikost hodnot: 1 bajt

Výchozí hodnota: 0

Hodnoty a popisy:

 • 0 - Zařízení uloží poslední stav zapnutí/vypnutí a obnoví jej po výpadku napájení
 • 1 - Zařízení neukládá stav zapnutí/vypnutí a po výpadku napájení jej neobnoví, zůstane vypnuté

Parametr č. 19 - O (O1) Automatické vypnutí s časovačem

Pokud je zátěž O (O1) zapnutá, můžete naplánovat její automatické vypnutí po uplynutí doby definované v tomto parametru. Časovač se vynuluje pokaždé, když zařízení přijme příkaz ON, buď vzdáleně (z řídící jednotky nebo přidruženého zařízení) nebo lokálně z přepínače.

Velikost hodnot: 2 Byte

Výchozí hodnota: 0

Hodnoty a jejich popis:

 • 0 - Auto OFF Deaktivováno
 • 1–32535 = 1–32535 sekund (nebo milisekund – viz parametr č. 25. Časovač automatického vypnutí povolen po danou dobu sekund (nebo milisekund) rozlišení 100ms

Parametr č. 20 - O (O1) Auto ON s časovačem

Pokud je zátěž O (O1) vypnutá, můžete naplánovat její automatické zapnutí po uplynutí doby definované v tomto parametru. Časovač se resetuje na nulu pokaždé, když zařízení přijme příkaz OFF, buď vzdáleně (z řídící jednotky nebo přidruženého zařízení) nebo lokálně z přepínače.

Velikost hodnot: 2 Byte

Výchozí hodnota: 0

Hodnoty a jejich popis:

 • 0 - Auto ON Deaktivováno
 • 1–32535 = 1–32535 sekund (nebo milisekund – viz parametr č. 25. Časovač automatického zapnutí povolen po danou dobu sekund (nebo milisekund) rozlišení 100ms

Parametr č. 23 - typ kontaktu O (O1) - NO/NC

Nastavená hodnota určuje typ kontaktu relé pro výstup O (O1). Typ kontaktu relé může být normálně otevřený (NO) nebo normálně zavřený (NC).

Velikost hodnot: 1 bajt

Výchozí hodnota: 0

Hodnoty a popisy:

 • 0 - NO
 • 1 - NC

Reléová logika:

par-NO/NC

příkaz (switch, zwave…)

Stav výstupu zařízení

NO (0)

VYPNUTO

VYPNUTO (0 V)

NO (0)

ZAPNUTO

ZAPNUTO (230 V)

NC (1)

VYPNUTO

ZAPNUTO (230 V)

NC (1)

ZAPNUTO

VYPNUTO (0 V)

Parametr č. 25 – Nastavte jednotky časovače na s nebo ms pro O (O1)

Nastavte jednotky časovače na sekundy nebo milisekundy. V parametrech č. 19, 20 vyberte, zda chcete nastavit časovač v sekundách nebo milisekundách.

Velikost hodnot: 1 bajt

Výchozí hodnota: 0

Hodnoty a popisy:

 • 0 – časovač nastavený v sekundách
 • 1 – časovač nastavený v milisekundách

Parametr č. 91 – Vodní alarm

Tento parametr určuje, na které poplachové rámce má zařízení reagovat a jak. Parametry se skládají ze 4 bajtů, tři nejvýznamnější bajty jsou nastaveny podle oficiální specifikace protokolu Z-Wave.

Velikost hodnot: 4 Byte

Výchozí hodnota: 0

Hodnoty a popisy:

 • 0 žádná akce
 • 1 otevřít relé
 • 2 zavřít relé

Parametr č. 92 – Hlásič kouře

Tento parametr určuje, na které poplachové rámce má zařízení reagovat a jak. Parametry se skládají ze 4 bajtů, tři nejvýznamnější bajty jsou nastaveny podle oficiální specifikace protokolu Z-Wave.

Velikost hodnot: 4 Byte

Výchozí hodnota: 0

Hodnoty a popisy:

 • 0 žádná akce
 • 1 otevřít relé
 • 2 zavřít relé

Parametr č. 93 – CO Alarm

Tento parametr určuje, na které poplachové rámce a jak má zařízení reagovat. Parametry se skládají ze 4 bajtů, tři nejvýznamnější bajty jsou nastaveny podle oficiální specifikace protokolu Z-Wave.

Velikost hodnot: 4 Byte

Výchozí hodnota: 0

Hodnoty a popisy:

 • 0 žádná akce
 • 1 otevřít relé
 • 2 zavřít relé

Parametr č. 94 – Tepelný alarm

Tento parametr určuje, na které poplachové rámce má zařízení reagovat a jak. Parametry se skládají ze 4 bajtů, tři nejvýznamnější bajty jsou nastaveny podle oficiální specifikace protokolu Z-Wave.

Velikost hodnot: 4 Byte

Výchozí hodnota: 0

Hodnoty a popisy:

 • 0 žádná akce
 • 1 otevřít relé
 • 2 zavřít relé

Parametr č. 120 – Obnovení továrního nastavení

Obnovit výchozí tovární nastavení a odstranit ze sítě Z-Wave.

Parametr je Advanced a může být skryt pod záložkou Advanced.

Velikost hodnot: 1 bajt

Výchozí hodnota: 0

Hodnoty a popisy:

 • 0 - Neprovádět tovární nastavení
 • 1 - Provede obnovení továrního nastavení

Parametr č. 201 – sériové číslo 1

Tento parametr obsahuje část sériového čísla zařízení.

Parametr je pouze pro čtení a nelze jej změnit.
 Parametr je Advanced a může být skryt pod záložkou Advanced.

Velikost hodnot: 4 Byte

Výchozí hodnota: Specifické pro zařízení

Hodnoty a popisy:

 • 0x00000000 – 0x7FFFFFFF

Parametr č. 202 – sériové číslo 2

Tento parametr obsahuje část sériového čísla zařízení.

Parametr je pouze pro čtení a nelze jej změnit.
 Parametr je Advanced a může být skryt pod záložkou Advanced.

Velikost hodnot: 4 Byte

Výchozí hodnota: Specifické pro zařízení

Hodnoty a popisy:

 • 0x00000000 – 0x7FFFFFFF

Parametr č. 203 – sériové číslo 3

Tento parametr obsahuje část sériového čísla zařízení.

Parametr je pouze pro čtení a nelze jej změnit.
 Parametr je Advanced a může být skryt pod záložkou Advanced.

Velikost hodnot: 4 Byte

Výchozí hodnota: Specifické pro zařízení

Hodnoty a popisy:

 • 0x00000000 – 0x7FFFFFFF

Třídy příkazů Z-Wave®

 1. ASSOCIATION_V2 [S0, S2] *
 2. ASSOCIATION_GRP_INFO_V3 [S0, S2] *
 3. BASIC_V2 [S0, S2] *
 4. SWITCH_BINARY_V2 [S0, S2] *
 5. CONFIGURATION_V4 [S0, S2] *
 6. DEVICE_RESET_LOCALLY_V1 [S0, S2] *
 7. FIRMWARE_UPDATE_MD_V5 [S0, S2] *
 8. INDICATOR_V3 [S0, S2] *
 9. MANUFACTURER_SPECIFIC_V2 [S0, S2] *
 10. MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION_V3 [S0, S2] *
 11. NOTIFICATION_V8 [S0, S2] *
 12. POWERLEVEL_V1 [S0, S2] *
 13. SECURITY_V1
 14. SECURITY_2_V1
 15. SUPERVISION_V1
 16. TRANSPORT_SERVICE_V2
 17. VERSION_V3 [S0, S2] *
 18. ZWAVEPLUS_INFO_V2

[S2] * Zabezpečení Třída příkazů S2

Třída příkazů Z-Wave® Notifications

Bylo zjištěno přehřátí

Komentář

Bylo zjištěno přehřátí

Název typu oznámení Z-Wave

Tepelný alarm

Typ oznámení Z-Wave – Hodnota

0x04

Typ oznámení Z-Wave – Událost

Stav

Název oznámení Z-Wave

Bylo zjištěno přehřátí

Z-Wave Notification Name – Value

0x02

Název oznámení Z-Wave – verze

V2

LED signalizace

Zkontrolujte tabulku signalizace LED

Reakce zařízení – Vypněte všechny výstupy a odešlete upozornění

Ano

Akce pro obnovení – cyklus napájení

Ano

Akce pro obnovení – krátký stisk tlačítka S

Ano

Akce pro obnovení – stiskněte libovolné tlačítko vypínače připojené k libovolnému terminálu SW (SW, SW1, SW2, …)

Ano

Asociace Z-Wave®

Přidružení se používají pro přímou komunikaci mezi zařízením a dalšími zařízeními v rámci vaší Z-Wave sítě bez potřeby Z-Wave řídící jednotky.

Max. počet přidružených zařízení na skupinu je 9. Tato hodnota je pevná a nelze ji konfigurovat.
 Každá asociační skupina podporuje asociaci až 9 zařízení (uzlů). Abyste předešli zpoždění sítě, doporučujeme omezit počet přidružených zařízení na maximálně 5 na skupinu. “Skupina Lifeline” je vyhrazena pouze pro řídící jednotku, a proto lze přiřadit pouze 1 uzel.

Kořenové zařízení

Skupina přidružení 1 – Skupina Lifeline hlásí stav zařízení a umožňuje přiřadit pouze jedno zařízení (ve výchozím nastavení řídící jednotka), povolen pouze 1 uzel. Podporuje následující třídy příkazů:

 • INDICATOR_REPORT: Stav LED
 • DEVICE_RESET_LOCALLY_NOTIFICATION: spouští se na žádost
 • SWITCH_BINARY_REPORT: zpráva o změně stavu pro výstup O (O1)
 • NOTIFICATION_REPORT: spouští se při přehřátí

Skupina přidružení 2
Povolené uzly: 9
Je přiřazen k přepínači připojenému k terminálu SW (SW1) (používá třídu příkazů Basic).
 Spuštěno SW (SW1). Zařízení odešle podle stavu SW (SW1) (vypínač nebo tlačítko) příkaz BASIC_SET ON nebo BASIC_SET OFF do přidruženého zařízení. Tento příkaz se projeví na výstupu přidruženého zařízení. Podporuje následující třídy příkazů:

 • BASIC_SET: nastavení stavu zapnuto/vypnuto na přidruženém zařízení

Skupina přidružení 3
Povolené uzly: 9
 Je přiřazen přepínači připojenému k terminálu SW (SW1) (používá třídu příkazů Switch Multilevel). Spuštěno SW (SW1).

Pro toto přidružení se doporučuje používat tlačítka. Podporuje následující třídy příkazů:

 • SWITCH_MULTILEVEL_START_LEVEL_CHANGE: zahájení přechodu na novou úroveň (zvýšení nebo snížení intenzity světla v případě ztlumení nebo posunutí závěrky nahoru nebo dolů, …)
 • SWITCH_MULTILEVEL_STOP_LEVEL_CHANGE: zastavení probíhajícího přechodu (zastavení zvyšování nebo snižování intenzity světla v případě stmívání nebo zastavení pohybu závěrky nahoru nebo dolů, …)

Skupina přidružení 4
Povolené uzly: 9
Je přiřazen ke spínači připojenému k terminálu SW2 (používá základní třídu příkazů ).
 Spuštěno SW2. Podporuje následující třídy příkazů:

 • BASIC_SET: nastavení stavu zapnuto/vypnuto na přidruženém zařízení

Skupina přidružení 5
Povolené uzly: 9
 Je přiřazen přepínači připojenému k terminálu SW2 (používá třídu příkazů Switch Multilevel). Spuštěno SW2.

Pro toto přidružení se doporučuje používat tlačítka. Podporuje následující třídy příkazů:

 • SWITCH_MULTILEVEL_START_LEVEL_CHANGE: zahájení přechodu na novou úroveň (zvýšení nebo snížení intenzity světla v případě ztlumení nebo posunutí závěrky nahoru nebo dolů, …)
 • SWITCH_MULTILEVEL_STOP_LEVEL_CHANGE: zastavení probíhajícího přechodu (zastavení zvyšování nebo snižování intenzity světla v případě stmívání nebo zastavení pohybu závěrky nahoru nebo dolů, …)

Z-Wave® Důležité upozornění

Bezdrátová komunikace Z-Wave® nemusí být vždy 100% spolehlivá. Toto zařízení by se nemělo používat v situacích, kdy život a/nebo cennosti závisí výhradně na jeho fungování. Pokud vaše řídící jednotka zařízení nerozpozná nebo se zobrazí nesprávně, možná budete muset změnit typ zařízení ručně a ujistit se, že vaše řídící jednotka podporuje víceúrovňová zařízení Z-Wave Plus™.

Kompatibilita

Gateway

On/Off

SW On/Off

Notes

Home Assistant

(tick)

(tick)


Fibaro HC 3 / Z-Wave engine 3

(tick)

(tick)


Homey

(tick)

(tick)


Homee Cube Gen 7

(tick)

(tick)


Homee Cube Gen 5

(tick)

1*

Smart Things

(tick)

(tick)


Jeedom

TBD

TBD


Hubitat

TBD

TBD


Notes

1* Stav změny výstupu však odpovídající stav uživatelského rozhraní neodráží aktualizace.Legenda

Symbol

Stav

(tick)

Pracovní / Možné

Nefunguje / není možné

P

Částečně

N/T

Netestováno

TBD

Je třeba udělat


 

Funkce

Význam

Zapnutí/vypnutí

testováno, zda zařízení reaguje na příkaz zapnutí/vypnutí uživatelského rozhraní aplikace

SW On/Off

testováno, pokud zařízení hlásí změny zapnutí/vypnutí pomocí SW vstupu

Watts

testováno, pokud jsou hlášeny watty (nevyžádané)

kWh

testováno, pokud jsou hlášeny kWh (nevyžádané)

Nahoru/dolů

testováno, zda zařízení reaguje na příkaz nahoru/dolů z uživatelského rozhraní aplikace

SW nahoru/dolů

testováno, pokud zařízení hlásí změny nahoru/dolů pomocí SW vstupu

Lamely

testováno, zda lamely reagují na příkaz uživatelského rozhraní aplikace

SW lamely

testováno, zda lamely hlásí změny provedené SW