Stavové indikátory na zařízení FutureNow FNIP-12xMZT

Err (žlutá)

Označení je zavádějící. Tato kontrolka se vztahuje k normálnímu provozu (běhu) a při normálním provozu svítí.

Poznámka: tato kontrolka není viditelná v jiných modulech (je na jiném místě na desce plošných spojů).

St (červená)

Svítí, když je aktivní zavaděč, a bliká během postupu nahrávání firmwaru. Mělo by k tomu docházet pouze během hardwarového resetu a ve druhé fázi aktualizace firmwaru.

Act (žlutá)

Signalizuje, že probíhá komunikace prostřednictvím sítě Ethernet.

Con (zelená)

Svítí, když je modul připojen k síti Ethernet.