OBSAH

Co je potřeba

 • Konvektor Daikin
 • Modbus karta Net Pro Dual
 • ThinKNX server s RS-485 a připojený do KNX

Úvod

ThinKNX nemá přímou integraci Modbus termostatů. Dá se to vyřešit tím, že hodnoty, které mají být poslány do Modbus termostatu se pošlou přes KNX systém. To samé funguje i u zpětných stavů. ThinKNX umí vzít hodnoty ze skupinových adres a poslat je do Modbus zařízení.


Příklad integrace níže je bez nastavení funkce Swing.


Tento článek předpokládá, že integrátor dokáže založit ThinKNX projekt, vytvořit uživatele, projekt uložit a provést kompletní Deploy nastavení serveru a aplikace. Pokud toto integrátor není schopen provést, tak po domluvě lze provést mini školení po telefonu a pomocí softwaru vzdálené správy Anydesk (link ke stažení).

Popis desky NetPro Dual

 1. DIP přepínač DIP_Option
 2. DIP Přepínač DIP_Network
 3. DIP Přepínač DIP_Unit
 4. Konektor pro připojení konektoru/klimatizace.
 5. Konektor pro připojení konektoru/klimatizace.
 6. Konektor pro připojení konektoru/klimatizace.
 7. Konektor pro připojení ovladače na zeď.


Nastavení na NetPro Dual

Nastavení Modbus

Přepněte DIP přepínač DIP_Option na 4 pozici na ON.

Nastavtení Modbus adresy zařízení

Na DIP přepínači DIP_Network se nastavuje adresa. Maximální adresa může být 20. Na jedné Modbus sběrnici nesmí být více zařízení se stejnou adresou.


Příklad adres:

 • adresa 2:
 • adresa 3:

Nastavení sběrnice

DIP přepínač DIP_Unit nastavuje rychlost v baudech, paritu a stop bit.

PINFunkceVypnuto (OFF)Zapnuto (ON)
1Rychlost v baudech960019200
2Stop bit12*
3Parita*SudáLichá
4Rezerva--

* Pokud je nastaven Stop bit na 2, tak parita není použita.

Nastavení v ThinKNX

Přidání Licence

Aby mohl fungovat Modbus, je třeba zakoupit licenci a tu poté vložit do serveru. Licenci lze koupit na yatun.cz nebo objednat přes obchod@yatun.cz.


Postup přidání licence:

 1. Přihlašte se do vašeho ThinKNX serveru na <IP_ThinKNX_server>:5051, například 192.168.81.10:5051.
 2. Najeďte myší na Server v menu.
 3. Klikněte na Licences & Codes.
 4. Z objednávky zkopírujte licenci a vložte jí v Licence codes do pole nad tlačítkem Add Licence codes.
 5. Klikněte na tlačítko Add Licence code.

Přidání Modbus objektu

 1. Otevřete váš projekt, kde chcete Modbus použít.
 2. Vpravo klikněte na System.
 3. Označte ve stromové struktuře System a pravým tlačítkem na něj klikněte.
 4. Klikněte na Add object.
 5. Vyberte z Reports & Gateways dvojklikem klikněte na Gateway Modbus.
 6. Zavřete okno Add Object.

KNX

Jelikož ThinKNX nepodporuje přímo Modbus termostat, tak je nutné hodnoty všech registrů nejprove "prohnat" přes KNX.

Bude potřeba celkem 13 skupinových adres na 1 konvektor.


Skupinové adresy v tomto příkladu:


Registr 2001 je dvou bytový registr, který v sobě ukývá ventilaci, zap/vyp a případný swing. Ten je nutno rozdělit na čtyři části, tzv. nibly. K tomu slouží objekt Logický modul níže v článku. Bohužel kvůli chybě v posunu je třeba skupinová adresa HELPING HAND (v příkladu jako 15/7/12), která je pouze v logickém modulu.

Nastavení Modbusu

 1. Klikněte na Modbus Gateway
 2. Nastavte komunikační typ Modbusu na Modbus Serial.
 3. Nastavte port Number na hodnotu 2.
  POZNÁMKA: V tomto příkladu používáme server Envision7-20 a port RS-485, jehož čísla portu jsou v článku Porty sériových linek na ThinKNX serverech.
 4. Modbus type nastavte na Modbus RTU.
 5. Baud rate (rychlost v baudech), Parity (parita) a Stop Bit nastavte stejně, jako jste nastavili NetPro Dual na DIP přepínači DIP_Unit.
 6. Poll read interval nastavte dle vašeho uvážení. V příkladu je nastaven na 10 sekund (10000 ms).


Přidání datových bodů

Pro ovládání konvektoru jsou potřeba registry 2001, 2002 a 2003. Modbusem se zapisuje do holding registrů a vyčítá se z Analog inputs (analogové vstupy). Holding registry pak vypadají, že zapisujete do registru 42001, 42002 a 42003. Zpětné stavy pak vypadají, že vyčítáte ze vstupů 32001, 32002 a 32003.

 1. Klikněte na Modbus Gateway.
 2. V Datapoints u (Kolekce) klikněte na tlačítko s třemi tečkami úplně vpravo
 3. Klikněte na Tlačítko Add a přidejte datové body.
 4. Datový bod pojmenujte a přidejte číslo registru.
 5. U každého z datových bodů je třeba zadat Slave address. To odpovídá adrese zařízení nastavené na NetPro Dual na DIP přepínači DIP_Network.
 6. Datový typ nastavte na 2 Bytes Unsignet integer u všech datových bodů, když některé nemají velikost 2 byty.
 7. Read Function nastavte na Function 4 a Write function nastavte na Function 16.
 8. Opakujte krok 3 a 7 dle potřeby.
  POZNÁMKA: Jsou potřeba datové body s registry 2001, 2002 a 2003.
  POZNÁMKA: Můžete použít i datový bod s registrem 5 pro teplotu, pokud chcete číst teplotu s konvektoru.
 9. Nastavte Bit number a Conversion factor:
  POZNÁMKA: Bit number je počet bitů v registru
  POZNÁMKA: Conversion factor je hodnota, kterou je nutno zařízení vynásobit, aby odpovídala realitě. Například teploty se často násobí hodnotou 10 nebo 100 v závislosti na desetinných číslech.
  • U registru 2001 nastavte Bit number na 16 a Conversion factor na 1.
  • U registru 2002 nastavte Bit number na 4 a Conversion factor na 1.
  • U registru 2003 nastavte Bit number na 16 a Conversion factor na 0.1.
  • Příklad:

KNX v Modbus datových bodech

 1. U každého z datových bodů nastavte Gateway KNX na True.
 2. Nastavte KNX data type u každého z datových bodů:
  • Datový bod s registrem 2001 na 2 bytes unsigned integer - DPT 7.
  • Datový bod s registrem 2002 na 1 byte unsigned integer - DPT 5.
  • Datový bod s registrem 2003 na 2 bytes floating point - DPT 9.
  • Příklad: 
 3. Nastavte u každého datového bodu nastavte:
  • Send if Change na Enabled,
  • Enable KNX to Modbus na True,
  • Different KNX Group na True.
   POZNÁMKA: Nastaveno z důvodu použití jedné skupinové adresy na zápis do Modbusu a adruhé na čtení dat z Modbusu.
  • Příklad:
 4. Nastavte skupinové adresy pro vyčítání z Modbusu v KNX Group from Modbus:
  POZNÁMKA: V bodech níže jsou použity skupinové adresy z ukázky v bodu KNX.
  • Datový bod s registrem 2001 nastavte na adresu 15/7/5.
  • Datový bod s registrem 2002 nastavte na adresu 15/7/7.
  • Datový bod s registrem 2003 nastavte na adresu 15/7/11.
  • Příklad:
 5. Nastavte skupinové adresy pro vyčítání z Modbusu v KNX Group to Modbus:
  POZNÁMKA: V bodech níže jsou použity skupinové adresy z ukázky v bodu KNX.
  • Datový bod s registrem 2001 nastavte na adresu 15/7/4.
  • Datový bod s registrem 2002 nastavte na adresu 15/7/6.
  • Datový bod s registrem 2003 nastavte na adresu 15/7/10.
  • Příklad:

Přidání termostatu

 1. Vpravo klikněte na System.
 2. Označte ve stromové struktuře System a pravým tlačítkem na něj klikněte.
 3. Klikněte na Add object.
 4. Vyberte z Internal services dvojklikem klikněte na HVAC Controller.
 5. Klikněte na HVAC Controller.
 6. Vyplněním Label jej můžete pojmenovat
 7. Controller Type zvolte KNX Interface Simple.
 8. U položky Devices klikněte v kolekci na tlačítko se třemi tečkami.
 9. Klikněte na tlačítko Add.
 10. Pojmenujte nařízení v NAME.
  POZNÁMKA: V příkladu pojmenována jako DAIKIN.
 11. U Communication Protocol zvolte Generic.
 12. Nyní nastavte skupinové adresy pro jednotlivé funkce:
  POZNÁMKA: SKupinové adresy budou použity z příkladu v bodě KNX výše.
  • On/Off KNX Group na 15/7/0,
  • On/Off KNX fb Group na 15/7/1,
  • Fan command group na 15/7/2,
  • Fan feedback group na 15/7/3,
  • Temp. Setpoint KNX group na 15/7/10,
  • Temp. Setpoint fb KNX group na 15/7/11,
  • Mode group na 15/7/6,
  • Mode fb group na 15/7/7.
  • Příklad:
 13. Nyní nastavte hodnoty pro funkce ventilátoru a pro jednotlivé režimy:
  • Value fan auto na 1,
   POZNÁMKA: Konvektor nemá funkci auto u ventilátoru. V příkladu je použita hodnota pro min. rychlost.
  • Value fan min na 1,
  • Value fan middle na 3,
  • Value fan max na 5,
  • Value Auto Mode na 3,
  • Value Cool Mode na 2,
  • Value Heat Mode na 1,
  • Value Dry Mode na 7,
  • Value Fan Mode na 0.
  • Příklad:
 14. Enabme Regulator nechte na Disabled.

Logický modul

Logický modul je třeba z důvodu rozdělení

 1. Stáhněte xml soubor DAIKIN_Logic_Module.xml, které naleznete na konci článku.
 2. Vpravo klikněte na System.
 3. Označte ve stromové struktuře System a pravým tlačítkem na něj klikněte.
 4. Klikněte na Add object.
 5. Vyberte z Internal services dvojklikem klikněte na HVAC Controller.
 6. Klikněte na Logic Module.
 7. U Schemes klikněte na tlačítko se třemi tečkami.
 8. Klikněte na tlačítko Add.
 9. V Label pojmenujte schéma.
 10. V Schemes klikněte na tlačítko se třemi tečkami.
 11. V Editoru klikněte na tlačítko Import.
 12. Vyberte soubor, který jste stáhli v kroku 1.
 13. Nyní by se před vámi měli zobrazit jednotlivé propojené uzly.
 14. V případě, že používáte jiné skupinové adresy, tak je třeba je změnit v následujících uzlech:
  POZNÁMKA: V bodech níže jsou jednotlivé uzly s KNX skupinovými adresami, které odpovídají KNX příkladu v bodě KNX.
  POZNÁMKA: Body níže odpovídají pořadí v seznamu použitých uzlů napravo.
  • KNX Input - Power odpovídá skupinové adrese 15/7/0,
  • KNX Input - Fan Commpand odpovídá skupinové adrese 15/7/2,
  • KNX Output - KNX Output odpovídá skupinové adrese 15/7/4,
  • KNX Output - Power Feedback - to helping hand odpovídá skupinové adrese 15/7/12.
  • KNX Output - Fan Status odpovídá skupinové adrese 15/7/3,
  • KNX Input - Read from fancoil odpovídá skupinové adrese 15/7/5,
  • KNX Input - power feedback - from helping hand odpovídá skupinové adrese 15/7/12,
  • KNX Output - Power status odpovídá skupinové adrese 15/7/1,
 15. Klikněte na tlačítko Uložit.
 16. Editor logického modulu můžete zavřít a provést Deploy do serveru a aplikace.

Řešení problémů

Hardwarové straně NetPro Dual

 • Zkontrolujte, zda jsou konektory plně v NetPro Dual a konektoru plně zacvaknuté. Konvektor dodává napájení do NetPro Dual.
 • Co za LED svítí v NetpPro Dual. Sekvence (LED Power, Rx a Tx) a řešení problému, na které NetPro Dual upozorňuje, naleznete v dokumentaci k NetPro Dual.
 • Pokud svítí LED Y3, tak se bude jednat o chybu jednotky NetPro Dual nebo konvektoru.
 • Zkontrolujte délky kabelů u NetPro Dual. Musí být v mezích danou dokumentací.
 • Při příkazech svítí jen LED Power. Zkontrolujte, že všechny kabely jsou plně v konektorech na straně NetPro Dual a ThinKNX serveru. 
 • Ověřte, že vámi zvolený RS-485 kabel dokáže přenést data do NetPro Dual. Doporučujeme adaptér RS-485 na USB, případně Papouch TC485 (odkaz ke koupi) a kabel USB na RS-232 (příklad). Jako software doporučujeme Modbus Simulator MD_RSsim (odkaz na stažení).
  POZNÁMKA: U TC485 je nutné přivést 12V napájení.

Hardwarové na straně ThinKNX

 • Ujistěte se, že kabely drží v konektoru pro RS-485 a nejsou zlomené po cestě.
 • Ujistěte se, že ThinKNX je připojen ke KNX a KNX zdroj funguje.
 • Ujistěte se, že sběrnicový kabel je KNX sběrnicový kabel, např. J-Y(St)Y-2x2x0,8.
 • Ověřte v ETS, že vidíte chodit data, které se mají poslat do Modbusu a vidíte data chodit z Modbusu v KNX.
 • Ověřte, že vámi zvolený RS-485 kabel dokáže přenést data do NetPro Dual. Doporučujeme adaptér RS-485 na USB, případně Papouch TC485 (odkaz ke koupi) a kabel USB na RS-232 (příklad). Jako software doporučujeme Modbus Simulator MD_RSsim (odkaz na stažení).

Softwarové problémy

 • Ujistěte se, že vše máte aktualizováno na nejnovější verzi.
 • Ujistěte se, že jste postupovali při integraci dle tohoto článku.
 • Ujistěte se, že projekt je nahrán do serveru a aplikace v serveru si stáhla projekt z vašeho PC.
 • Ověřte v ETS, že vidíte chodit data, které se mají poslat do Modbusu a vidíte data chodit z Modbusu v KNX.
 • Ověřte, že vámi zvolený RS-485 kabel dokáže přenést data do NetPro Dual. Doporučujeme adaptér RS-485 na USB, případně Papouch TC485 (odkaz ke koupi) a kabel USB na RS-232 (příklad). Jako software doporučujeme Modbus Simulator MD_RSsim (odkaz na stažení).