Nastavení v ThinKNX Configurator

U objektů pracujících se sériovou linkou v ThinKNX je nutné číslem specifikovat číslo portu, příkladem je nastavení Modbusu RTU na obrázku níže.

Server Envision 20

Server Envision 20 má 1x port pro RS-232 a 1x port pro RS-485. Tyto porty jsou na jedné svorkovnici a na obrázku níže je vidět, které svorky jsou RS-232 a které RS-485.


Které číslo zadat v ThinKNX Configurátoru:

  • RS-485: číslo 2
  • RS-232: číslo 1
  • USB: číslo 10

Server Compact

Server Compact má pouze port pro RS-232.


Pinout: