Instalace do zdi a do stropů

Novostavby

Použijte montážní držáky (NCB) pro montáž do zdí a stropů u novostaveb

Rekonstrukce

Produkty do zdi nepotřebují žádné další držáky. Pro produkty s montáží do stropů, použijte Retro sady (velikosti C, G a S), které podporují reproduktory a subwoofery ze stropních rámů pro bezpečnost.


Montáž

 1. Rekonstrukce do zdi
  • Pomocí špendlíků nebo pásky umístěte šablonu reproduktoru na zeď nebo strop.
  • Vyrovnejte dle vašeho uvážení
  • Vytvořte obrys šablony
  • Vyřízněte díru pro reproduktor/subwoofer.

 2. Novostavba a Rekonstrukce
  • Z přední strany reproduktoru napozicujte retro držáky (retro brackets), aby se mohli vysunout.
  • Držáky utáhněte šrouby v případě montáže do zdi a v případě montáže do stropu je nechtě volné.
  • Vymontujte rámové šrouby (Frame Screw).

 3. Se zbývajícími 4 rámovými šrouby připevněte rám velmi volně do otvorů, odkud se vyndali šrouby v předchozím bodě.

 4. Připojte nutnou kabeláž k reproduktoru / subwooferu. Dejte pozor, ať z kabelů nejsou uvolněné vodiče, které by mohli způsobit zkrat. Dále dejte pozor na polaritu oproti zesilovači, např. červený + na červený + a černý - na černý -.

 5. Vložte reproduktor / subwoofer do díry. Zasuňte jej i s rámem dost daleko, aby držáky na reproduktoru se dali vysunout.
  Rám zabraňuje tomu, aby kryt spadl zpět do zdi.

 6. Povolte šrouby u retro držáků a plně je vysuňte a utáhněte. Pokud se plně nevysunou, tak povolte 4 šrouby pro rám a zatlačte produkt více do zdi, dokud nepůjdou držáky plně vysunout.

 7. Po vycentrování reproduktoru zašroubujte zbývající 4 šrouby v bodu 2. Nepřetáhnout šrouby, jinak hrozí deformace ráme mřížky.

 8. Nasaďte mřížku přes rám.

 9. Mřížku vyrovnejte.


⚠️ Upozornění: Ikdyž není montážní rám použit, tak všechny šrouby by měli být utaženy, jinak hrozí ztráta kvality.