Aktuální firmware pro jednotlivé moduly P5 FutureNow FNIP je ke stažení na stránkách výrobce v sekci Download – Firmware.

Běžnou aktualizaci firmware provádějte přímo ze standardního webového rozhraní.

Pokud během aktualizace dojde k poškození firmware (resp. webových stránek) např. kvůli neočekávanému přerušení spojení, je možné jej opravit z nouzového rozhraní na adrese http://adresamodulu/mpfsupload.

Další možností je nástroj FN Reflash Tool.