Reset HD kamer

  1. Připojte kameru do napájení
  2. Nechte ji 2 - 3 minuty bootovat
  3. Nalezněte tlačítko RESET.
  4. nalezněte na kameře LED diody pro LAN a napájení (power).
  5. Stiskněte a držte tlačítko RESET dokud se nevypnou LED diody pro LAN a pro napájení (power). Může to trvat až 20 sekund.
  6. Pusťte tlačítko RESET
  7. Kamera by měla do 2 - 3 minut nabhnout v továrním nastavení.

Reset kamer, které nemají tlačítko pro reset

  1. Připojte kameru do napájení
  2. Nechte ji 2 - 3 minuty bootovat
  3. Jakmile kamera nabootuje, tak skratujte bílý a černý kabel.