Obsah

 1. Obnovení továrního nastavení řídicí jednotky HCL
 2. Obnovení továrního nastavení řídicí jednotky HC2
 3. Obnovení továrního nastavení řídicí jednotky HC3 a HC3L

Pro obnovení továrního nastavení (factory reset) řídicí jednotky HC Lite je nutné provést několik následujících kroků:

 1. Ujistěte se, že jednotka je zapnutá
 2. Zmáčkněte a držte obě tlačítka najednou. Tlačítka se nacházejí ze zadní strany jednotky


 3. Uvolněte tlačítka až tehdy, pokud LED diody započnou sekvenci.  Začátek obnovy továrního nastavení je signalizován pohybem světla LED diod do středu a zpět. Nedržte tlačítka příliš dlouho, protože držením tlačítka Recovery (+) se IP řídicí jednotka změní na 192.168.81.1.
 4. Zadejte IP vaší řídicí jednotky do prohledávače anebo využijte  Fibaro Finder 
 5. Zobrazí se Vám obrazovka továrního nastavení.


 6. Klikněte na Recover.


 7.   Zobrazí se vám ještě upozornění, kde zmáčkněte Yes pro potvrzení.


 8. Obnovení továrního nastavení začne automaticky.


 9. Po úspěšném obnovení továrních nastavení se můžete přihlásit. Nezapomeňte, že přihlašovací údaje jsou znovu admin s heslem admin.Pro obnovení továrního nastavení řídicí jednotky HC2 je nutné provést několik následujících kroků:

 1. Vypněte vaší HC2 pomocí tlačítka napájení.
 2. Zmáčkněte tlačítko pro obnovu tovarního nastavení a držte ho stisknuté .

 3. Současně se stisklým tlačítkem pro obnovu tovarního nastavení zapněte řídicí jednotku. Tlačítko pro obnovu tovarního nastavení nepouštějte, dokud LED diody neazačnou blikat z leva do prava. Pak teprve uvolněte. Jestli budete tlačítko držet stisknuté příliš dlouho, tak se automaticky změní IP adresa vašeho zařízení.
 4. Začátek režimu pro obnovení továrního nastavení je signalizováno LED diodou se stejným symbolem jako je na tlačítku.

 5. Do adresního řádku prohlížeče zadejte IP adresu vaší řídicí jednotky
 6. Zobrazí se vám panel Recovery Mode


 7. Klikněte na tlačítko Recover pro obnovu továrního nastavení vašeho Home Center 2


 8. Panel se vás ještě jednou zeptá na potvrzení. Zmáčkněte Yes


 9. Počkejte pár minut


 10. Po úspěšném obnovení továrního nastavení se můžete přihlásit. Nezapomeňte, že přihlašovací údaje jsou znovu admin s heslem admin. 
  POZNÁNKA: Pokud jste obnovovali na verzi 4.180 a nižší, je třeba provést aktualizovat řídicí jednotku. 
Pro obnovení továrního nastavení řídicí jednotky HC3 je nutné provést několik následujících kroků:


Přechod pomocí fyzických tlačítek na Home Centeru 3

 1. Stiskněte a držte tlačítko pro vypnutí zhruba 15 sekund. Pusťte jej až všechny kontrolky budou svítit červeně
 2. Stiskněte a držte tlačítko plus než začnou kontrolky blikat z levé strany do pravé strany.
 3. Jakmile bude kontrolka plus svítit červeně, tak ve webovém prohlížeči zadejte IP adresu Home Centeru 3 do adresního řádku pro zobrazení režimu obnovy v prohlížeči.

Přechod pomocí fyzických tlačítek na Home Centeru 3 Lite

 1. Vypněte řídicí jednotku vytažením ze zásuvky.
 2. Stiskněte a držte tlačítko D.
 3. Za držení tlačítka D zapněte řídicí jednotku.
 4. Tlačítko D pusťtě. LED řídící jednotky bude blikat červeně.
 5. Jakmile LED bude svítit červeně, lze se přihlásit k Wi-Fi jednotky provést vámi žádanou akci v režimu obnovy.

Přechod pomocí webového prohlížeče z uživatelského rozhraní Home Center 3

 1. Otevřete webové rozhraní řídící jednotky a přihlašte se do řídící jednotky.
 2. V pravém horním rohu klikněte na uživatele.
 3. Zvolte Režim obnovy (možná zobrazeno jako Režim Recovery).
 4. Potvrďte, že chcete přejít do režimu obnovy
 5. Jednotka se restartuje a přejde do režimu obnovy.

Obnova továrního nastavení

Tato funkce umožňuje obnovit HC3 na tovární nastavení. To znamená, že bude obnovena tovární verze softwaru a všechna data ze systémů A a B budou vymazána (uživatelé, zařízení, scény atd.).

 1. Přejděte do režimu obnovy pomocí jednoho z výše uvedených postupů.
 2. V levém sloupci klikněte na tlačítko Tovární reset.
 3. Potvrďte obnovu do továrních nastavení.

⚠️UPOZORNĚNÍ: Obnova do továrních nastavení vymaže data z řídící jednotky. Jednotlivé Z-Wave zařízení nejsou resetovány.

Zdroj