Režim obnovy umožňuje načíst operační systém řídící jednotky v případě nedostupnosti systému, např. nenačte se webové rozhraní po aktualizaci systému. Pomocí režimu obnovy můžete systém opravit nebo obnovit do továrního nastavení.


Home Center 3 udržuje dvě kopie systému (Systém A a B), aby byla zajištěna bezpečnost vašich dat během aktualizace firmwaru. Aktualizace systému se vždy provádí v neaktivním systému, poté se do něj přepne Home Center, čímž se zachová kopie vašich dat z doby před aktualizací. V případě jakýchkoli problémů se k němu můžete vrátit.


Přechod do režimu obnovy

Přechod pomocí fyzických tlačítek na Home Centeru 3

 1. Stiskněte a držte tlačítko pro vypnutí zhruba 15 sekund. Pusťte jej až všechny kontrolky budou svítit červeně
 2. Stiskněte a držte tlačítko plus než začnou kontrolky blikat z levé strany do pravé strany.
 3. Jakmile bude kontrolka plus svítit červeně, tak ve webovém prohlížeči zadejte IP adresu Home Centeru 3 do adresního řádku pro zobrazení režimu obnovy v prohlížeči.

Přechod pomocí fyzických tlačítek na Home Centeru 3 Lite

 1. Vypněte řídicí jednotku vytažením ze zásuvky.
 2. Stiskněte a držte tlačítko D.
 3. Za držení tlačítka D zapněte řídicí jednotku.
 4. Tlačítko D pusťtě. LED řídící jednotky bude blikat červeně.
 5. Jakmile LED bude svítit červeně, lze se přihlásit k Wi-Fi jednotky provést vámi žádanou akci v režimu obnovy.

Přechod pomocí webového prohlížeče z uživatelského rozhraní Home Center 3

 1. Otevřete webové rozhraní řídící jednotky a přihlašte se do řídící jednotky.
 2. V pravém horním rohu klikněte na uživatele.
 3. Zvolte Režim obnovy (možná zobrazeno jako Režim Recovery).
 4. Potvrďte, že chcete přejít do režimu obnovy
 5. Jednotka se restartuje a přejde do režimu obnovy.

Obnova továrního nastavení

Tato funkce umožňuje obnovit HC3 na tovární nastavení. To znamená, že bude obnovena tovární verze softwaru a všechna data ze systémů A a B budou vymazána (uživatelé, zařízení, scény atd.).

 1. Přejděte do režimu obnovy pomocí jednoho z výše uvedených postupů.
 2. V levém sloupci klikněte na tlačítko Tovární reset.
 3. Potvrďte obnovu do továrních nastavení.

⚠️UPOZORNĚNÍ: Obnova do továrních nastavení vymaže data z řídící jednotky. Jednotlivé Z-Wave zařízení nejsou resetovány.

Obnova síťového nastavení

V některých případech mohou být problémy s bránou způsobeny změnami síťové konfigurace prostředí, ve kterém je brána umístěna. Pokud nechcete obnovit celý systém na tovární nastavení, zkuste nejprve resetovat nastavení sítě, protože by to mohlo vyřešit vaše problémy s bránou.

 1. Přejděte do režimu obnovy pomocí jednoho z výše uvedených postupů.
 2. Klikněte na tlačítko Resetovat v sekci Resetovat nastavení sítě.
 3. Potvrďte volbu.

Automatická oprava systému

V případě problémů po aktualizaci systému jej můžete rychle opravit pomocí automatické opravy. Přepne se na kopii systému před poslední aktualizací systému.


 1.  Přejděte do režimu obnovy pomocí jednoho z výše uvedených postupů.
 2. U Automatické opravy klikněte na opravit.
 3. Potvrďte volbu.

Přepnutí mezi systémy

Mezi režimem A a B můžete kdykoli přepínat použitím režimu obnovy, např. když aktuální systém narazí na problém.

 1. Přejděte do režimu obnovy pomocí jednoho z výše uvedených postupů.
 2. Klikněte u změnit systém na Přepnout na režim A/B.
 3. Zvolte, zda chcete obnovit nejnovější verzi nebo použít místní soubor.
 4. Potvrďte volbu.

Oprava systému

Tato funkce vám umožňuje obnovit operační systém na nejnovější verzi nebo verzi ze souboru, aniž byste odstranili veškerá uživatelská data. Aktualizován bude pouze systém.

V závislosti na tom, jak jste vstoupili do režimu obnovy, bude k dispozici jiný systém pro opravu: neaktivní při zadání prostřednictvím konfiguračního rozhraní nebo aktivní při zadání pomocí tlačítka plus. Přepněte systém a opravte druhý.

 1. Přejděte do režimu obnovy pomocí jednoho z výše uvedených postupů.
 2. Klikněte u změnit systém na Přepnout na režim A/B.
 3. Zvolte, zda chcete obnovit nejnovější verzi nebo použít místní soubor.
 4. Potvrďte volbu.

Obnova systému

⚠️UPOZORNĚNÍ: Konfigurace bude odebrána a ztracena, pokud není zálohována.

Tato funkce umožňuje obnovit operační systém na nejnovější verzi nebo verzi ze souboru a odstranit všechna data z tohoto systému (uživatelé, zařízení, scény atd.).

V závislosti na tom, jak jste vstoupili do režimu obnovy, bude k dispozici jiný systém pro obnovu: neaktivní při zadání pomocí konfiguračního rozhraní nebo aktivní při zadání pomocí tlačítka. Přepněte systém a obnovte ten druhý.

 1. Přejděte do režimu obnovy pomocí jednoho z výše uvedených postupů.
 2. Klikněte u změnit systém na Přepnout na režim A/B.
 3. Zvolte, zda chcete obnovit nejnovější verzi nebo použít místní soubor.
 4. Potvrďte volbu.