Přehravače Dune HD počínaje modely Smart/Max/Duo se automaticky nezapínají po připojení napájení. Místo toho jsou v úsporném/pohotovostním režimu, který vyžaduje zapnutí tlačítkem na přehrávači nebo pomocí IR dálkového ovladače.

Modely Dune HD Smart D1/B1/H1 (pouze kusy dodávané od června 2011, sériová čísla ASD1LHVAA***1123***00001 nebo vyšší), Dune HD Lite 53D, Dune HD TV-101/301 je možné nastavit (přeprogramovat) tak, aby startovaly automaticky po připojení napájení.

To je důležité a užitečné při integraci se systémem Control4, aby bylo možné přehrávače ovládat i po výpadku napájení.

Reprogramming affects the flash memory of the microcontroller which is responsible for power on/off handling, and can be done in the following way:


Přeprogramování provede změnu v paměti flash mikrokontroléru, který obstarává vypínání a zapínání.


Postup

  • Uveďte přehrávač do režimu "hardware standby" (úplné vypnutí, tj. stav po výpadku napájení).
  • Namiřte původní dálkový ovladač na přijímač IR na přehrávači.
  • Pečlivě stiskněte následující sekvenci na dálkovém ovladači: P, O, W, E, R, 1, Enter
  • Stavová LED na přehrávači by měla jednou bliknout. Pokud neblikne, opakujte postup několikrát. V případě, že postup stále nefunguje, znamená to, že přehrávač je vybaven mikrokontrolérem se starým firmware a tudíž režim automatického zapínání není podporován.
  • Pro vypnutí funkce automatického zapínání použijte obdobný postup, pouze sekvence tlačítek je mírně odlišná: P, O, W, E, R, 0, Enter

    Tento postup je poskytován bez jakékoli záruky na správnou funkčnost!