Když Shelly ztratí spojení s cloudem, jsou naměřená data po dobu odpojení a následném připojení, odeslána zpět do cloudu? 

Řekněme, že uživatel ztratí připojení k internetu na 5 dní a jeho Shelly Pro 3EM stále měří hodnoty do vnitřní paměti. Po obnovení připojení se data z těchto 5ti dnů vrátí do cloudu Shelly?


Statistiky jsou cloudovou funkcí a data se shromažďují, pokud je zařízení také online. 

Ztráta připojení ztratí určité období statistiky.

U Pro 3EM a dalších EM zařízení zůstanou interní data k dispozici pro zobrazení ve vnitřní paměti. 

Cloud nebere data z interní paměti k aktualizaci.