Přidání Loxone zařízení

  1. Otevřete místní ovládací panel serveru 1Home Server.
  2. Otevřete kartu Devices a klikněte na tlačítko Add device.
  3. Vyberte, ze které brány Loxone chcete přidat zařízení.
  4. Server 1Home Server načte všechna nastavená zařízení a místnosti z brány Loxone (Miniserver) a zobrazí, zda je chcete importovat.
    • U typů zařízení Loxone, které lze zobrazit více způsoby (např. InfoOnlyDigital), můžete nastavit, jaký typ zařízení 1Home zařízení představuje. 

    • Pokud nechcete zařízení importovat do 1Home, jednoduše zařízení smažte ze seznamu detekovaných zařízení.

  5. Kliknutím na tlačítko Submit dokončete import zařízení.

Úprava Loxone zařízení

Chcete-li upravit importované zařízení Loxone, přejděte na kartu Devices, najděte zařízení, které chcete upravit, a klikněte na Configure. Můžete změnit název a místnost zařízení.


Nepodporujeme změnu typu zařízení 1Home v případech, kdy lze typ zařízení Loxone (např. InfoOnlyDigital) zobrazit více způsoby. Pokud byste chtěli změnit typ zařízení 1Home, budete muset zařízení odebrat, znovu ho přidat a během importu vybrat typ zařízení 1Home, který chcete použít.