OBSAH


Úvod

Jsou případy, kdy do místnosti nelze přidat termostat a je třeba řídit teplotu v místnosti. V tomto případě je nutná kombinace teplotního čidla a spínacího zařízení. Samotným regulátorem je pak řídicí jednotka.


Virtuální termostat poté lze použít v aplikaci, ve scénách, profilech a panelu klimatu (týdenní program.


Co je potřeba

 • Z-Wave senzor, který měří a hlásí teplotu
 • Z-Wave spínací zařízení, které dokáže sepnout topný okruh.
 • Řídicí jednotka ze série HC3 nebo Yubii Home

Jak to funguje

Pokud pro termostat vyberete hlavní zařízení, znamená to, že akce spínaných zařízení vybraných v propojeném zařízení budou záviset na údajích z hlavního zařízení.


V závislosti na vybraných zařízeních budou k dispozici různé provozní režimy. Pokud vyberete zařízení (spínač/zásuvku) pouze jako zařízení pro topení, bude propojené zařízení podporovat pouze režimy pro topení. Pokud vyberete zařízení i pro chlazení, pak propojené zařízení podporuje více režimů, tedy: Topení, Chlazení, Auto, Vypnuto. 


Vytvoření termostatu

 1. Přejděte do webového rozhraní řídicí jednotky.
 2. Přejděte do Nastavení -> Zařízení.
 3. Klikněte na Přidat zařízení.
 4. Klikněte na Ostatní zařízení.
 5. klikněte na Termostat.
 6. Zadejte název termostatu a zvolte místnost.
 7. Vyberte hlavní zařízení – teplotní čidlo.
 8. Vyberte zařízení pro topení/chlazení - spínací zařízení.
 9. Stiskněte tlačítko Uložit