Jelikož je Shelly Pro 4PM více relátkové zařízení, láká to spotřebovatele ke spínání 3F obvodů. 

To bohužel není možné!!

Na toto spínání je nutné použít stykač, který Vám všechny fáze sepne najednou!


Možná Vás také napadá ovládat zařízení, z tlačítek připojených na jiné fázi než na té fázi na, kterém je napájeno zařízení. 

To bohužel také není možné!!

Zařízení má na základní desce součástku označenou L5, který kontroluje přepětí a disbalance napětí. To znamená, že když budete napájet připojená tlačítka jinou fází, tak L5 tyto změny v napětí vydetekuje a pravděpodobně nevydrží a následně bude celé zařízení na odpis.


Před:


Po: