Po dlouhém čekání máme na trhu zařízení od Shelly, které dokáže virtuálně změnit naměřené jednotky na vlastní jednotky. 


Co je potřeba: 

  1. Shelly Plus UNI
  2. Aplikace
  3. Matematická funkce pro převod jednotek


Po přidání zařízení do aplikace si rozklikněte Shelly Plus UNI zařízení.

Zde přejděte do nastavení "Převod impulzů jednotek na vlastní jednotky" nebo také "Převod frekvence na vlastní jednotky".


Do prvního políčka vložte vaší funkci s tím, že x je vaše naměřená hodnota. 

Do druhého políčka vložte zkratku jednotek. Například: kWh, m^3, l, ppm, ...

Klikněte na uložit a máte hotovo. 


Příklad použití: 

Mám nádrž s dešťovou vodou o X hL a ve vývodní trubce mám senzor, který mi pošle impulz pokaždé když proteče 1 litr. 

Tento senzor připojím do Shelly Plus UNI na svorku COUNT IN. 

Nyní chci zjistit kolik mi sběr dešťové vody ušetří v Kč. 

Přejdu si tedy do nastavení "Counts Custom Expression". 

Zde si do prvního políčka vložím matematickou funkci (řekněme, že jeden kubík vody od města stojí 2 Kč). V tom případě naše funkce je "x/1000 * 2".

Do druhého políčka si vložím jednotky Kč. 

Nyní pokaždé, když budu používat děš'tovou vodu, tak se mi bude přičítat celková úspora.Další převod jednotek je možný z připojeného voltmetru nebo analogového vstupu. 

V periferních zařízení si povolím Voltmetr nebo Analogový vstup.

Jakmile si přidáte periferní zařízení, klikněte na ozubené kolečko.

Zde si vyplňte název, práh a následně tu je ten samý převod jako zmíněný výše.

Můžete si zvolit rozsah měření:

Např. 0-15 VDC / 0-30 VDC 


Vložte matematikou funkci.

A na konec zkratku jednotek.

Klikněte na uložit a máte hovoto.