Ukládání dat ze zařízení Shelly

Zařízení Shelly ukládá data do vnitřní paměti a do cloudu. Vnitřní paměť se používá k ukládání dat pro případ, že zařízení ztratí spojení s cloudem.

Ukládání do vnitřní paměti zařízení

Zařízení Shelly ukládá data do vnitřní paměti v různých intervalech. Například Shelly Pro 3EM ukládá naměřené hodnoty po minutových intervalech po dobu 60 dní. Jakmile se tato paměť zaplní, přejde na dlouhodobou paměť, kde ukládá po hodinových intervalech po dobu 1 roku. Po uplynutí jednoho roku se stará data budou přepisovat novými.

Ostatní Shelly zařízení ukládájí rovnou po hodinových intervalech.

Ukládání dat do cloudu

V cloudu Shelly je možné ukládat data až 3 roky. Data jsou zálohována na bezpečných serverech a jsou chráněna před ztrátou nebo poškozením. V Shelly cloudu je také možné zakoupit Premium plán, který poskytuje mnoho výhod jako je například ukládání dat v kratších intervalech, například v řádu minut nebo také používání předpověď počasí a automatizovat svojí domácnost na základě těchto funkcí.