Vyjádření výrobce:

Neutrální hodnoty pro Shelly Pro 3EM jsou volitelné. Je k dispozici pro kalibraci v místním webovém rozhraní nebo prostřednictvím aplikace Shelly Smart Control.

Kalibrace neutrální svorky

  1. Připojte svorku ke vstupu N pro proudové transformátory
  2. Neutrální svorka zámku se uzavírá kolem jedné z dalších svorek (A, B nebo C)
  3. Zkontrolujte, k jakým fázím jsou oba transformátory připojeny.
  4. Pro jeho kalibraci použijte KALIBRACE TRANSFORMÁTORU v Nastavení.

Použití

Po kalibraci byste měli transformátor uzamknout k nulovému vodiči.

Určete rozdíl mezi celkovým proudem procházejícím třemi fázemi a nulovým vodičem. 

Pokud se rozdíl zvětší, uvidíte odchylku v rozhraní zařízení. To může znamenat:

  1. Nevyvážené fáze
  2. Netěsnost nebo porucha v instalaci
  3. Krádež elektřiny


POZOR: Pro správné měření používejte pouze 120A Shelly svorky. Použití svorek třetích stran může zařízení zničit.