Termostaty Ekinex, např. EK-ER2-TP, EK-EP2-TP, EK-EQ2-TP, po restartu sběrnice nebo po nahrátí změn v nastavení vypnou ventilátor (vypnuto, off), čímž např. topení nebo chlazení fan-coilem bude neefektivní.

Tohle chování můžete obejít pomocí logického bloku, který jednoduše po každém restartu přístroje pošle povel k přepnutí regulace ventilátoru do automatického režimu (resp. k zakázání manuálního režimu).

Nastavení logického bloku

Propojení potřebných skupinových objektů pomocí skupinové adresy

resp.


Na vstupní objekt logické funkce není potřeba nic připojovat.