Pokud u klávesnic Ekinex FF Series zvolíte dvoutlačítkového ovládání stmívače (coupled/dimming), pak krátký stisk horní i spodní poloviny tlačítka má stejnou funkci přepínání stavu (toggle) světla, což je např. nekonzistentní s dvoutlačítkovým ovládáním nestmívaných světel.

Zde najdete návod, jak tlačítka nastavit, aby horní vždy zapínalo a spodní vždy vypínalo.

Nastavení

V Rockers configuration u požadovaného tlačítka zvolte (ponechte) volbu independent or single a obě poloviny (Function A a Function B) nastavte samostatně na funkci dimming.

U Function A (horní polovina tlačítka) vypněte Toggle mode a chování krátké / dlouhé akce nastavte na on / brighter.

U Function B (spodní polovina tlačítka) vypněte Toggle mode a chování krátké / dlouhé akce ponechte na off / darker.

Propojte skupinové objekty a skupinové adresy.