Jednoduchý termostat Ekinex ER2


Ovládání

Aktivace displeje

Displej v úsporném režimu

Aktivace displeje (kterýmkoli tlačítkem)

Zobrazení údajů

Vyvolání posloupnosti údajů

Posun na další údaj

Dostupné údaje (závisí na verzi a nastavení systému)

Vnitřní teplota

Nastavená teplota

Venkovní teplota

Poplach

Chyba

(Následuje návrat na začátek, tj. vnitřní teplotu.)

Opuštění posloupnosti údajů

Změna nastavení žádané teploty

Vstup do režimu změny nastavení teploty

Nastavení vyšší požadované teploty

Nastavení nižší požadované teploty

Změna požadované teploty se automaticky potvrdí během několika sekund
(tato doba je nastavitelná v rozmezí 2 – 12 sekund)

Ovládání ventilátoru

Vstup do režimu nastavení ventilátoru

Volba požadovaného nastavení

Dostupné režimy ventilátoru

Vypnuto

1. rychlost

2. rychlost

3. rychlost

4. rychlost

5. rychlost

Automatická rychlost

Změna režimu se automaticky potvrdí během několika sekund
(tato doba je nastavitelná v rozmezí 2 – 12 sekund)

Přepínání mezi topením a chlazením

Vstup do režimu nastavení topení nebo chlazení

Volba topení nebo chlazení

Změna režimu se automaticky potvrdí během několika sekund
(tato doba je nastavitelná v rozmezí 2 – 12 sekund)

Zapnutí a vypnutí termostatu

Vstup do režimu zapnutí nebo vypnutí

Zapnutí

Vypnutí

Změna režimu se automaticky potvrdí během několika sekund
(tato doba je nastavitelná v rozmezí 2 – 12 sekund)

Nastavení intenzity podsvícení displeje

Vstup do režimu nastavení intenzity podsvícení displeje

Zvýšení intenzity

Snížení intenzity

Potvrzení změny nastavení intenzity

Opuštění režimu bez uložení změny

Otestování segmentů displeje

Spuštění testu

Všechny segmenty zhasnou na cca 2 sekundy

Všechny segmenty se rozsvítí na cca 10 sekund

Ukončení testovacího režimu

Symboly na displeji

Provoz zařízení

Přístroj pracuje v režimu jedné nastavené (žádané) hodnoty (setpoint) pro sezónní režimy vytápění a chlazení. Změnu žádané hodnoty lze provést buď pomocí kolébkových ovladačů + (plus) a - (minus), nebo pomocí příslušných komunikačních objektů.

Sezónní provozní režimy

Přístroj umožňuje regulaci teploty v místnosti pro oba provozní režimy tepelného systému: vytápění i chlazení. Pokud je přítomen čtyřtrubkový hydraulický rozvod, lze zařízení nakonfigurovat tak, aby přepínání mezi režimy vytápění a chlazení probíhalo automaticky pro stejnou místnost a ve stejný den, pokud centrální systém poskytuje současně teplé a studené teplonosné médium. Aktivní režim systému je zobrazen příslušným symbolem.

SymbolSezónní provozní režim / stav zařízení

Sezónní provozní režim vytápění, požadavek zařízení splněn


Sezónní provozní režim vytápění, požadavek zařízení na vytápění
Sezónní provozní režim chlazení, požadavek zařízení splněn
Sezónní provozní režim chlazení, zařízení požaduje chlazení

Řízení ventilace

Zařízení umožňuje ovládání funkce větrání. Regulace může být plynulá nebo v krocích (max. 3 stupňů rychlosti).

SymbolČinnost ventilátoru
Režim vypnuto (OFF): ventilátor je vypnutý a regulace jej nemůže aktivovat nezávisle na rozdílu mezi naměřenou teplotou a aktuální požadovanou teplotou.
Automatický režim (A): otáčky ventilátoru se automaticky regulují v závislosti na rozdílu mezi naměřenou teplotou a aktuální nastavenou teplotou.
Manuální režim: rychlost ventilátoru se nastavuje ručně na úroveň odpovídající počtu sloupečků (od 1 do 5).

Zobrazení informací

V závislosti na konfiguraci provedené pomocí ETS, připojeních a dostupnosti informací (místních nebo přijatých ze sběrnice) lze zobrazit řadu symbolů:

  • aktuální teplotu v místnosti (může to být teplota vypočítaná pomocí váženého průměru dvou hodnot);
  • venkovní teplotu, před kterou je uvedeno znaménko - (minus) v tabulce. v případě venkovní teploty nižší než 0 °C;
  • požadovaná teplota (pro aktuální provozní režim);
  • alarm a chybový stav (A01, A02… E00, E06…);
  • otevření okna;
  • sezónní režim (vytápění / chlazení);
  • stav zařízení požadavek / není požadavek (nebo dosažená požadovaná hodnota / není dosaženo);
  • stav ventilátoru (1-2-3/automatický/vypnutý), pokud je přítomen;
  • fyzická adresa zařízení přidělená ETS.
SymbolVýznam

Číslice (pro zobrazení číselných hodnot a teploty ve °C nebo °F)

Stupně Celsia
Stupně Fahrenheita
Poplach
Otevřené okno
Vnitřní teplota
Venkovní teplota
Indikace SET (zobrazena požadovaná teplota)

Pokojový termostat VYPNUTÝ

Pokojový termostat ZAPNUTÝ
Režim vytápění aktivní (zařízení nepožaduje topení)
Režim vytápění aktivní (zařízení požaduje topení)
Režim chlazení aktivní (zařízení nepožaduje chlazení)
Režim chlazení aktivní (zařízení volá)
OFF (ventilátor je vypnutý)
Automatický provoz ventilátoru (příklad: rychlost 3)
Manuální nastavení ventilátoru (příklad: rychlost 2)

Poplachy

PoplachPříčina
A01Překročení teploty podlahy
A02Kondenzace
A03Zablokování kotle

Chyby

ChybaPříčina
E00Chyba integrovaného teplotního čidla
E06Vstup 1: Chyba obecného NTC čidla
E07Vstup 1: Chyba čidla prostorové teploty
E08Vstup 1: Chyba čidla teploty fancoilu
E09Vstup 1: Chyba čidla teploty podlahy
E10Vstup 1: Chyba čidla venkovní teploty
E11Vstup 1: Chyba čidla kondenzace
E14Vstup 2: Chyba obecného NTC čidla
E15Vstup 2: Chyba čidla prostorové teploty
E16Vstup 2: Chyba čidla teploty fancoilu
E17Vstup 2: Chyba čidla teploty podlahy
E18Vstup 2: Chyba čidla venkovní teploty
E19Vstup 2: Chyba čidla kondenzace
E23Chyba čidla venkovní teploty
E24Chyba čidla prostorové teploty
E25Chyba čidla teploty fancoilu
E26Chyba čidla teploty podlahy
E27Chyba čidla teploty média
E29Chyba čidla teplotní stratifikace
E34Časový limit čidla venkovní teploty
E35Časový limit čidla prostorové teploty
E36Časový limit čidla teploty fancoilu
E37Časový limit čidla teploty podlahy
E38Časový limit teploty média
E40Časový limit čidla teplotní stratifikace
E41Časový limit čidla kondenzace
E42Časový limit okenního kontaktu č. 1
E43Časový limit okenního kontaktu č. 2
E46Časový limit kontaktu modulu pro zasunutí karty
F01Poplach ze sběrnice č. 1 
F02Poplach ze sběrnice č. 2
F03Poplach ze sběrnice č. 3
F04Poplach ze sběrnice č. 4