OBSAH

Úvod

Modbus je standardizovaný průmyslový komunikační protokol. Standardizovaný jsou typy příkazů pro čtení a zápis. To co lze zapisovat nebo číst je definováno výrobcem Modbus zařízení. Pracovat lze s tzv. Coily (R/W), Binární vstupy (R), Input registry (R) a Holding registry (R/W).


POZNÁMKA: R = Čtení; W = Zápis.


ThinKNX nabízí celkem 3 možnosti, jak se připojit k Modbus zařízení.

  • Modbus TCP
  • Modbus RTU
  • Modbus Serial on TCP

ThinKNX umožňuje připojít více typy Modbus připojení najednou, například srekuperací může ThinKNX komunikovat pomocí Modbus TCP, se systémem MaR (měření a regulace) může komunikovat pomocí Modbus RTU.


Modbus TCP

Modbus TCP umožňuje připojit Modbus zařízení, jako jsou rekuperace pomocí domácí počítačové sítě. Modbus TCP používá port 502, který je součástí tzv. známých TCP portů (odkaz). Proto pokud nevidíte v dokumentaci k zařízení číslo portu, ale jen Modbus, tak číslo portu bude s největší pravděpodobností 502.


Fyzické připojení


Nastavení v ThinKNX

Modbus RTU

Jde o přímé připojení pomocí Sériové linky RS-232 nebo RS-485. Rychlost, parita a stopbity musí být nastavené stejně na obou koncích. 


Po jednom komunikačním kabelu nesmí běžet více Modbus zařízení s různými parametry komunikace.


Fyzické připojení


Nastavení v ThinKNX


Modbus Serial on TCP

Jde o připojení převodníku z počítačové sítě (LAN/WLAN) na sériovou linku. Jde o Modbus RTU komunikaci. Používá se, pokud server nemá sériovou linku, ale Modbus zařízení ji vyžaduje. Nastavení přenosu, tedy rychlost v Baudech, parity, atp. se provádí v nastavení převodníku, kde je nutné nastavit i TCP port pro komunikaci, pokud není pevně daný.


Fyzické zapojení


Nastavvení ThinKNX