Oddělený režim se používá, když nechcete, aby fyzický spínač připojený k Shelly přímo ovládal světlo, ale místo toho použijete „akční“ menu nebo MQTT nebo scény v aplikaci Shelly, aby ovládali nějakou sofistikovanou akci.


Podpora Odděleného režimu:

Každé zařízení, které má SW vstup (terminál) a relé, podporuje Oddělený režim (Detached mód).