Když Vám detektor kouře stále hlásí kouř, nonstop Vám chodí upozornění z Vaší řídící jednotky a ukazuje se Vám ikona ohně u zařízení, i přes to, že se v místnosti nenachází kouř. 

Je nutné, aby jste vyfoukali zařízení stlačeným vzduchem nebo nechali chvíli venku na vzduchu (Je možné, že částice CO2 se zachytili na čidle detekce kouře), dále je nutné, aby jste "probudili" zařízení stlačením tlačítka na zařízení. 

Zařízení funguje, tak že pošle zprávu Vaší řídící jednotce a "uspí" se. Řídící jednotka Vás tedy stále bude upozorňovat, že je v místnosti kouř, dokud místnost nezkontrolujete a "neprobudíte" zařízení pomocí tlačítka.