Často je potřeba vypnout oběhové čerpadlo teplé vody nebo bojler, když jsou všechny radiátory a topné okruhy uzavřeny. To vede k dalším úsporám energie. Když máme ve všech místnostech samostatná bezdrátová zařízení, musí fungovat současně odesláním signálu do systému ústředního vytápění, aby mohlo čerpadlo zapnout a vypnout v závislosti na stavu všech zařízení.


Shelly TRV a Shelly 1 pro ovládání čerpadla/boileru

K tomuto rozhodnutí potřebujete Shelly TRV připojené ke každému radiátoru a Shelly 1 nebo Shelly Plus 1, aby byly napojeny na systém ústředního vytápění, podle jednoho z diagramů níže.

Jak nastavit Shelly TRV na ovládání Shelly 1

Každý Shelly TRV může provádět HTTP příkazy jinému zařízení na základě dvou kritérií.

  1. Když je ventil úplně zavřený - Tato akce se provádí jednou, pokaždé, když se Shelly

    TRV úplně uzavře a zastaví vodu do radiátoru.

  2. Když je ventil částečně nebo úplně otevřený - Tato akce se provádí každých 5 minut

    automaticky, pokaždé když je Shelly TRV otevřené na libovolné procento.

Tyto 2 akce můžete nastavit tak, aby fungovaly přes místní rozhraní zařízení nebo přes aplikaci Shelly Cloud.


  • Musíte najít IP adresu na Shelly1 ve vaší místní síti
  • Chcete-li povolit akce otevření a zavření ventilu

  • Zadejte a uložte v akci Valve Open: http://Shelly1-IP/relay/0?turn=on

  • Zadejte a uložte v akci Valve Closed: http://Shelly1-IP/relay/0?turn=off

Tímto způsobem pokaždé, když se radiátor úplně uzavře, Shelley 1 vypne svůj výstup, ale

pokud je otevřený jiný radiátor, krátce poté jej zapne. Toto nebude mít vliv na provoz čerpadla nebo bojleru, protože maximální doba, při které bude vypnut je 5 minut, během kterých se radiátory a topný systém dostatečně naplní horkou vodou, aby nedošlo ke změně teploty.

Jak připojit Shelly 1 k čerpadlu

Připojení Shelly 1 k čerpadlu je snadné, obvykle stačí přerušit proud a přepnout ho k čerpadlu.


Jak připojit Shelly 1 k boileru

Lze jej použít s následujícími systémovými protokoly NÍZKÉHO NAPĚTÍ pro digitální ovládání nebo AC

Systém NAPĚTÍ 110-230V.