Pokud zařízení hlásí, že je již přiřazeno k jinému účtu, tak se nabízejí dvě možnosti. Zařízení je opravdu přidáno k jinému účtu nebo zařízení stále používá krátké šestimístné ID.


Pokud zařízení má již dlouhé 12 místné ID, tak nám prosím pošlete ID na podpora@yatun.cz.


Pokud zařízení používá staré šestimístné ID, tak je třeba jej aktualizovat a poté již půjde přidat.

Postup aktualizace:

  1. Připojte zařízení k Wi-Fi, viz článek Jak přidat zařízení Shelly do sítě, když ho aplikace neobjeví.
  2. Najděte IP adresu zařízení, například pomocí Advanced IP scanner
  3. Do adresního řádku prohlížeče zadejte IP adresu zařízení.
  4. Přejděte do Settings -> Firmware Update.
  5. Nainstalujte novou verzi firmware zařízení.

Vygenerování dlouhého ID

Zadejte do webového prohlížece http://<IP>/longifyid (kde <IP> je adresa IP zařízení Shelly, u kterého potřebujete vygenerovat dvanáctimístné ID).

Zařízení by se mělo vrátit do továrního režimu přístupového bodu (Wi-Fi AP), popř. jej budete muset vyresetovat do továrního nastavení ručně, tentokrát ji