Tento článek se zabývá pouze NTC čidly.


Často se stává, že při změně termostatu má nový termostat v požadavcích použít jiné čidlo, než které používá předešlý termostat.


Hodnoty NTC čidel 10k, 15k, 30k, .... se udávají při 25°C a jednotky jsou Ohmy. Písmeno k u čidla znamená kilo = 1000. Například 15k Ohm@25°C znamená odpor 15000 Ohmů při teplotě 25°C.


Pokud je známo, jaké čidlo již je v podlaze, tak jde o jednoduché převody. V případě neznámého čidla je to hodně o odhadech, kdy se musí změřit teplota podlahy a odpor, který je na teplotním čidle než začnete s převody.


Například termostat MCO Home MH7H-EH požaduje 15k Ohmové čidlo, které naleznete v balení termastu. Naštěstí limitní teplota u MH7H-EH termostatu je v rozsahu 25°C - 99°C, tedy je možné hodně převádět.


Příklad: Pokud předchozí termostat používá 10k Ohmové čidlo a nový 15k Ohmové čidlo, tak je nutné určit z tabulek pro 10k Ohmový termistor odpor u limitní teploty. Poté podle v tabulkách pro 15k Ohmový termistor nelézt nejbližší odpor a podle toho určit limitní teplotu.


NTC 5kOhm@25°C

NTC 10kOhm@25°C

NTC 15kOhm@25°C

NTC 50kOhm@25°C


V případě, že výše uvedené tabulky nejsou přímo pro vaše čidlo, tak prosím klikněte zde.


Zdroj tabulek: https://mcshaneinc.com/html/Library_ThermistorCurves.html