OBSAH

Úvod

Jedná se o scénu, která umožní ovládat osvětlění pomocí Z-Wave zařízení s detekcí stisků tlačítka pomocí třídy příkazů Central Scene Events. Tyto zařízení mají ikonu a roli dálkového ovladače, viz obrázek níže.


Zařízení, které má být ovládáno musí mít podporu následující funkcí:

 • turnOn - zapnout,
 • turnOff - vypnout,
 • setLevel - nastavit úroveň,
 • startLevelIncrease - začít zvyšovvat úroveň,
 • startLevelDecrease - začít snižovat úroveň,
 • stopLevelChange - zastavit změnu úrovně.

Co se týká akcí, tak většinou se používá zařízení typu Stmívač nebo Ovladač barev.

Co je potřeba

 • Řídicí jednotka série HC3x
 • Zařízení, které umí posílat stisky pomocí Central Scene Events, např. Walli ovladač nebo Fibaro spínací modul 2.
 • Stmívač, který chcete ovládat.
  POZNÁMKA: U ovladače barev touto scénou nejsou ovládány barvy.

Příklady

 • Zigbee osvětlení připojené do jednotky Fibaro a Z-Wave ovladač na zdi.
 • Z-Wave na DALI modul a Fibaro spínací modul 2 pouze s připojenými tlačítky.

Nalezení ID zařízení

POZNÁMKA: Tento článek vychází z výchozích ikon po přidání zařízení do systému.

 1. Přejděte do Nastavení.
 2. Přejděte do 5. Zařízení.
 3. Uprostřed naleznete vaše zařízení, které mají Ikonu, ID zařízení, názevm roli, místnost, atd.

ID zařízení typu dálkový ovladač

Hledejte zařízení, které jste přidali systému a má ikonu ovladače, viz níže. Vedle ikony naleznete ID zařízení

Ikona ovladače:

ID zařízení typu Stmívač a ovladač barev

Hledejte zařízení, které jste přidali systému a má ikonu stmívače nebo ovladače barev, viz níže. Vedle ikony naleznete ID zařízení.


Stmívač:

Ovladač barev:


Popis scény

Scénu najdete v příloze tohoto článku. Je nutné jí otevřít pomocí textového editoru, například Poznámkový blok, Notepad++, Microsoft Visual studio Code a podobné. Nikdy přílohu tohoto článku neotevírejte v MS Word, Open Office a podobné editory dokumentů. 


Popis jednotlivých stisků:

 • 1x stisk - Zapnutí/Vypnutí světel
 • 2x stisk - Zapnutí světla na max.
 • Držení - snižování/zvyšování úrovně osvětlení.
 • Puštění - zastavení změny úrovně


⚠ UPOZORNĚNÍ: Toto je podporované řešení naší podporou. Pokud změnítě kód v jiné části než je zmíněno v tomto článku, tak první dotaz podpory bude, zda řešení fungovalo s původním kódem stažitelným na konci článku.

Podmínky/Spuštěče scény

Scéna je vytvořena tak, že scénu má spustit jen jedno zařízení/vypínač na zdi.


V podmínce je nutné změnit id zařízení, které scénu má spouštět. Jak nalézt ID zařízení s rolí dálkového ovladače naleznete v bodu Nalezení ID zařízení. V kódu je to zmíněno jako id. V příkladu níže je id nastaveno na 69.


{
  conditions = { {
    id = 69, -- ID zařízení
    isTrigger = true, -- Nutnost. Je potřeba,aby tlačítko bylo spouštěčem
    operator = "anyValue", -- Potřebujeme všechny hodnoty
    property = "centralSceneEvent", -- Tlačítko posílá události typu Central Scene Events
    type = "device" -- Typ události co spouští scénu. V tomto případě "device" pro zařízení.
  } },
  operator = "all" -- Operátor
}

Akce scény

V akci scény je třeba změnit hodnoty několika proměnných.


Proměnné jsou:

 • local hueId -- ID hlavního světla, které je třeba ovládat
 • local hueIdOstatni -- může být žádná (prázdné složené závorky {}) nebo ID jednoho, či více světel.
 • local tlacitko -- může nabývat hodnot 1-4. Záleží na zařízení a vstupu, který má ovládat scénu.

Jak nalézt ID zařízení s rolí stmívače nebo ovladače  naleznete v bodu Nalezení ID zařízení.


V příkladu níže je ukázka nastavení. Hlavní světlo, které je třeba ovládat má ID 53. Další světlo, které je třeba ovládat je 75. Tlačítko je připojené do vstupu S1, proto je nastavena hodnota 1.

local hueId = 53 -- ID hlavního zařízení, které chceme ovládat
local hueIdOstatni = {75} -- Další zařízení ovládané podle stavu hlavního zařízení, viz proměnná výše.

local tlacitko = 1 -- Tlačítko, které chceme použít. Možné hodnoty jsou pouze 1 nebo 2.