OBSAH

O blokových scénách

Blokové scény jsou velmi jednoduchý typ pokročilé automatizace, kde již přidružení nestačí.

V blokových scénách lze založit na složitějších podmínkách, než jen stisk tlačítka nebo narušení čidla. Složitější podmínka může být například typu: Pokud je narušeno pohybové čidlo a výška slunce je menší jak 6°, tak zapni světlo na 50%.

Vytvoření blokové scény

 1. Přejděte do Nastavení
 2. Přejděte do panelu 11. Scény
 3. Klikněte na tlačítko Přidat scénu.
 4. Klikněte na Bloková scéna.
 5. Zadejte název scény.
 6. (Volitelné) Zvolte zda spustit scénu automaticky nebu ručně
  POZNÁMKA: Ruční spuštění scény nezávisí na podmínce scény. Scénu lze pak spustit z aplikace, profilu nebo jiné scény.
 7. (Volitelné) Zvolte zda povolit restartování běžící scény.
 8. (Volitelné) Zvolte kategorii.
  POZNÁMKA: Scéne se v aplikace objeví pod danou kategirií, například Světla, Rolety, ...
 9. (Volitelné) Zvolte ikonu scény.
 10. Klikněte na tlačítko Uložit pro vcytvoření scény.

Dostupné bloky

Veškeré bloky naleznete v pravé části editoru scény.

Vše/Jakékoliv - Přidá vnořenou podmínku do již existující podmínky

 • Pokud je dále v podmínce vybráno Všechny musí být splněny, tak se akce scény spustí jen v případě, že všechny podmínky jsou splněny.
 • Pokud je dále v podmínce vybráno Jedna nebo více musí být splněny, tak se akce scény spustí jen v případě, že minimálně jedna podmínka je splněna.

Počasí - Přidá podmínku týkající se počasí. Lze takto porovnávat hodnotu podnebí (jasno, zataženo, ...), teploty, rychlosti větru a vlhkosti

Čas - jedná se o scény, založené na času:

 • Časový interval - scéna se spustí po vždy v nějakém časovém intervalu.
 • Jednou - scéna se spustí pouze jednou.
 • Dny v týdnu - Scéna se spustí v dané dny v týdnu, pokud jsou další podmínky splněny.
  POZNÁMKA: Většinou se používá s podmínkou Přesný čas.
 • Dny v měsíci - Scéna se spustí v dané dny v měsíci, pokud jsou další podmínky splněny.
  POZNÁMKA: Většinou se používá s podmínkou Přesný čas.
 • Časový rozsah - Scéna se spustí mezi počátečním a koncovým časem, pokud jsou další podmínky splněny.
  POZNÁMKA: Většinou se kombinuje s pohybovými senzory a magnetickými senzory v době práce mimo domov a v noci.
 • Časové období - Scéna se spustí mezi počátečním a koncovým dnem, pokud jsou další podmínky splněny.
  POZNÁMKA: Většinou se kombinuje s Přesným časem při nastavení zařízení do letního/zimníhho režimu.
 • Východ a západ slunce - Scena se spustí při/před/po východu nebo západu slunce.
 • Přesný čas - Scéna se spustí v přesný čas.

Zařízení - Podmínky scény se dají založit na stavu zařízení. Tyto bloky slouží i pro akci, tedy vykonání příkazu zařízením.

 • Jedno - Slouží pro podmínky i vykonání příkazu.
 • Skupina - Slouží pouze pro vykonání příkazů. Zařízení stejného typu se dají seskupit dohromady v jednom příkazu.

Uživatel - Scény založené na poloze uživatele.

 • POZOR: Tato podmínka nemusí všem fungovat a závisí na nastavení polohy v telefonu, nastavení aplikace, připojení s Fibaro cloudem a četnosti posílání zpráv o poloze do Fibaro cloudu.

Scéna - V akcích lze spouštět další scény.

Upozornění - Tyto bloky slouží pro poslání e-mailu, notifikací a interaktivních notifikacích

Panel - Tyto bloky jsou pro nastavení týdenního programu, hodnot proměnných, spuštění událostí, atd.

 • Alarm - Lze scény založit na podmínce spuštění poplachu, zastřežení/odstření a v akcích lze zastřežit/odstřežit alarm.
 • Profily - Přepnutí aktivního profilu.
 • Proměnné - Nastavení nové hodnoty proměnné nebo nastavení jiné předem nastavené hodnoty.
 • Události - Lze scény založit na podmínce, zda byla spuštěna událost nebo lze v akcích spustit událost.
 • Klima - Nastavení tudenního programu do manuálního režimu, dovolená a zpět na týdenní program. V podmínkách se dá dotazovat na režim týdenního programu.

Spotřeba - scény založené na spotřebě, produkci a jaký je zrovna tarif.

Spouštěče/podmínky scény

Spouštěče scény jsou takové podmínky, které spustí scény a jsou v podmínkové části scény zpracovávány. Například stav senzoru, proměnné, času a dalších hodnot.


Zde je třeba dávat pozor a mít zaškrtlé pouze zařízení, které chcete, aby scénu spustili a ostatní podmínky byli jen porovnány.


V příkladu níže je požadavek, aby scéna reagovala na stisk tlačítka na zdi nebo na pohyb, ale pouze v případě, že výška slunce je pod 10°.


Příklady

Zapnutí nočního světla na chodbě

V příkladu níže naleznete příklad zapnutí nočního světla na chodbě na 50% v případě, že je již slunce nízko.

Vypnutí nočního světla

jedná se o opačnou scénu pro zapnutí světla. Světlo se vypne v případě, že pohyb není registrován déle jak dvě minuty nebo po stisku tlačítka pro vypnutí.

Odchodová scéna

Vypne všechny světla a zavře žaluzie.
POZNÁMKA: Zavřením se myslí, že žaluzie sjede do nejnižší polohy (spodek okna).

Otevření žaluzií vysokém větru

Pokud je vysoký vítr, tak otevře žaluzie, aby se nepoškodili lamely.

POZNÁMKA: Otevřením se myslí, že žaluzie sjede do nejvyšší polohy (zajetí do krytu nad vršek okna).

Zavření žaluzií při vysoké teplotě a jasném podnebí

Při vysoké teplotě a jasném podnebí se zavřou žaluzie. ZároveŇ nesmí být moc velký vítr, aby se žaluzie nepoškodili.

POZNÁMKA: Zavřením se myslí, že žaluzie sjede do nejnižší polohy (spodek okna).