Co je potřeba

 • ThinKNX server
 • ThinKNX klient - panel, PC client
 • 2N interkom - testováno s 2N Verso

Nastavení na straně 2N

Nastavení videa

 1. Klikněte na Služby.
 2. Klikněte na Telefon.
 3. V záložce Video odškrtnutím zakažte všechny kodeky.
 4. Přejděte do záložky Streamování.
 5. V záložte RTSP zaškrtnutím Povolení RTSP serveru zapnětě RTSP.
 6. V Nastavení H.264 videa nastavte:
  • Rozlišení videa: VGA (640x480)
  • Snímková frekvence: 30 FPS
  • Přenosová rychlost: 512 kbps
 7. Nastavení Uložte.

Nastavení na straně ThinKNX

 1. Klikněte v ThinKNX configurátoru pravým tlačítkem na stránku a vyberte Add Object a poté Camera.
 2. Nastavte následující parametry:
  • (Volitelné) Type na 2N Interkom camera
  • Use RTSP na Enabled
  • Stream Options na rtsp_transport-tcp|network-cache=100|max_delay=0
  • Audio stream na Disabled
  • Image path na h264_stream
  • Use local connection na Enabled
  • Local IP address na IP adresu vašeho 2N Interkomu
  • Local port na 554
  • Username* na uživatelské jméno nastavené v HTTP API účtu v 2N interkomu.
  • Nastavte password*:
   1. Klikněte na 3 tečky v poli pro heslo.
   2. Klikněte na Add
   3. Označte nově vytvořené heslo.
   4. Na pravé straně pojmenujte heslo a zadejte heslo nastavené v HTTP API účtu v 2N interkomu.
   5.  Klikněte na OK pro uložení.
  • Image dimmensions na 640 x 480
 3. Projekt Uložte a nahrajte do serveru a připravte pro stažení aplikacemi.* POZNÁMKA: Uživatelské jméno a heslo se nastavuje pouze v případě, že nepoužíváte Anonymous Access: