⚠ Následující článek je pouze pro případ nasazení bez řídicí jednotky a nejedná se o doporučené nasazení. Doporučené nasazení je vždy se řídicí jednotkou.


Zařízení, které jsou bez řídicí jednotky jsou na přidružení pomalejší, jelikož se snaží ještě poslat stav (stisk tlačítka, stav výstupu) do řídicí jednotky. Toto může znamenat zpoždění i v několika desítkách sekund.


Aby toto zpoždění nenastávalo, je nutné ze skupiny přidružení Lifeline (u ZW5 zařízení skupina 1) na obou zařízení odebrat řídicí jednotku.


⚠ Pokud řídicí jednotku jednotku vrátíte na původní místo a zařízení jste "neodebrali", tak je třeba opět nastavit skupinu přidružení 1, aby se posílali data do řídicí jednotky.

⚠ Po uvedení jednoho ze zařízení do továrního nastavení, např. nedopatřením, je třeba opět připravit řídicí jednotku pro nastavení obou zařízení.

⚠ V případě bateriových zařízení není přehled o stavu baterie.

⚠ U Stmívače není možnost detekovat případný problém se světlem, např. Přepětí, Přetížení, atd.


Postup:

  1. Klikněte na ID zařízení
  2. Klikněte na záložku Přidružení. Příklad:
  3. Odeberte skupinu přidružení u odpadkového koše.
  4. Klikněte na tlačítko Uložit.