Čas mezi jednotlivými hlášeními do řídicí jednotky ohledně analogové hodnoty senzoru je 30 sekund. Tento minimální čas udává Z-Wave standard a výrobci Z-Wave zařízení jej musí dodržovat.


Je to z důvodu, aby nenastalo zahlcení Z-Wave sítě právě z důvodu velmi častého posílání hodnot. Příkladem může být prudký pokles teplot, CO2 nebo použití potenciometru.


Tato prodleva mezi hlášeními platí pouze pro zařízení s analogovými vstupy a zařízeními měřící teplotu a vlhkost. Stavy binární hodnoty čidel a výstupů zařízení se zobrazuje okamžitě. Příkladem jej Fibaro záplavové čidlo, které zkratem/sepnutím binárního vstupu pošle údaj o záplavě okamžitě, ale teplota se nehlásí tak často.


Na kterých čidlech v nabídce na mojefibaro.cz může zpoždění nastat

  • Na všech čidlech měřící teplotu a/nebo vlhkost - Jedná se pouze o hlášení teploty a/nebo vlhkosti.
  • Zařízení měřící spotřebu energie. - Jedná se pouze o hlášení spotřeby energie.
  • Smart Implant - Teplota z DS18B20 nebo teplota a vlhkost z DHT22 a pokud jsou vstupy nastavené jako analogové.
  • RGBW 2 - Pokud jsou vstupy nastavené jako analogové .