Když se v noci probouzíme ke kontrole, zda náš malý spí nebo jdeme do kuchyně se napít vody, je každodenní rutinou. Při nočním procházením chodbou nikdo nechce být oslepen světlem. Nastavte osvětlení ve večerních a nočních hodinách na 30% intenzity v částech domu, kde je potřebujete, např. v dětské ložnici.
Co je zapotřebí

 • Fibaro řídící jednotka
  • Přístup do webového rozhraní
 • Fibaro pohybové čidlo
 • Fibaro stmívač, Spínač nebo jiný aktor
 • Rychlá aplikace pro výšku slunce

Nastavení

Veškerá konfigurace probíhá ve webovém uživatelském rozhraní pod účtem administrátora.

Pohybové čidlo

Pohybové čidlo není třeba nastavovat. Vše vykoná řídicí jednotka .

Aktor

Aktor není třeba nastavovat. Vše vykoná řídicí jednotka.

Rychlá aplikace

Přidejte rychlou aplikaci do systému. Není třeba pak nic nastavovat, vše vykoná řídicí jednotka. 


Scény pro chodbu

Při použití Blokových scény je nutné použít 2 scény. Jednu scénu pro zapnutí a duhou pro vypnutí. Důvodem je, aby se světlo nezhaslo v době, kdy chodbou procházíme.

Scéna pro Rozsvícení světla

V podmínce scény bude pohybové čidlo s hodnotou Detekováno a a Výška slunce, kde chceme hodnotu menší než 10 (před západem slunce). V akci světlo/a, s požadavkem Nastavit hodnotu 30%, které chci rozsvítit. Dle příkladu scény níže se rozsvítí jedno světlo.

Nastávají případy, kdy jsou dlouhé chodby a je třeba 2 nebo více pohybových čidel. Blokové scény umí vnořování podmínek, tedy v jedné hlavní podmínce, kdy vše musí být splněno, může být vnořená podmínka, kdy jedna nebo více událostí musí být splněny. Toto se dá použít na noční světlo.


Scéna pro vypnutí

Po scénách pro zapnutí je nutné udělat proti scénu pro vypnutí. V podmínce je nutné mít stejná pohybová čidla jako v případě scény pro rozsvícení s hodnotami bezpečno, výškou slunce a časem, po jak dlouhou dobu má být čidlo nenarušeno pro vypnutí světla. V akci scény jsou světla ze scény pro zapnutí s hodnotou Vypnout. Autor článku zvolil v příkladu 180 sekund pro vypnutí světla.

Poznámka: Čas musí být uveden u pohybového čidla, a ne u světla. Důvodem je, jakmile by pohybové čidlo přestalo být narušeno, tak se světlo za čas vypne, i když pohybové čidlo znovu naruším.

Poznámka: Čas lze přidat u tlačítka se symbolem hodin vedle tlačítka se symbolem křížku pro odebrání podmínky.

U více pohybových čidel stačí je nyní rozdíl ten, že všechny pohybová čidla musí být spojeny spojkou A v podmínce, jelikož žádáme, že všechny pohybová čidla nesmí být narušeny.

Poznámka: Zde stačí mít vše v jedné hlavní podmínce, jelikož vše musí být splněno, aby se světlo vyplo.

Test

 1. Vyčkejte do doby než aplikace pro výšku slunce ukáže pod hodnotu 10.
 2. Počkejte cca 15–20 sekund mimo místnost.
 3. Vejděte do místnosti, do zorného pole pohybového senzoru.
 4. Vyčkejte cca 1 sekund pro rozsvícení světla.
  • Světlo by se mělo rozsvítit
 5. Vyčkejte 180 sekund mimo místnost.
  • Světlo by mělo zhasnout.
 6. Vyčkejte do doby než aplikace pro výšku slunce ukáže pod hodnotu 10. 
 7. Počkejte cca 15–20 sekund mimo místnost.
 8. Vejděte do místnosti, do zorného pole pohybového senzoru.
 9. Vyčkejte cca 1 sekund pro rozsvícení světla.
  • Světlo by se nemělo rozsvítit.