Připojení bran:


Připojením bran můžete výrazně zvýšit dosah sítě Z-Wave. K jedné bráně Master můžete připojit více bran Slave. Veškerá konfigurace (jako jsou scény, panely atd.) se provádí a ukládá na bráně Master.


Požadavky:

  • Všechny připojené brány musí mít stejnou verzi firmwaru.
  • Brány Slave musí být prázdné a musí být obnoveno výchozí tovární nastavení.
  • Všechny brány musí být ve stejné podsíti.
  • Připojeny mohou být pouze brány Home Center (Lite verze není možno nastavit ako master jednotku)


Připojení podřízené brány k hlavní bráně:


Otevřete konfigurační rozhraní hlavní brány.


Přejděte na > Připojit brány


V části Seznam bran v síti LAN se zobrazí seznam všech bran zjištěných v síti.


Klepněte na tlačítko Připojit vedle brány, kterou chcete připojit jako podřízenou bránu.


Pokud má brána místo tlačítka Připojit tlačítko Konfigurovat, znamená to, že nesplňuje požadavky (připravte ji podle pokynů níže).


Příprava brány pro připojení jako podřízené brány:


  • Otevřete konfigurační rozhraní brány, kterou chcete připojit jako podřízenou bránu.
  • Přejděte do nabídky > Připojit brány .
  • Klikněte na možnost Připravit domovské centrum jako podřízenou bránu.
  • Potvrďte.
  • Počkejte, až se brána obnoví na výchozí tovární nastavení.