K řídicím jednotkám Fibaro lze připojit i jiné než Z-Wave zařízení. Tyto zařízení však musí mít tzv. API, tedy nějaké komunikační rozhraní/protokol. V řídicích jednotkách HC3 a HC3L tyto zařízení mají stejnou podobu jako standardní Z-Wave zařízení a říká se jim obecně rychlé aplikace.


Rychlé aplikace se používají k rozšíření možností systému FIBARO. Umožňuje vám vytvářet nové integrace v systému, které podporují zařízení TCP/IP, nebo vytvářet specifická připojená zařízení. Celý kód napsaný v dané rychlé aplikace běží v jednom prostředí. Týká se jak hlavního kódu, tak kódu pro ovládání ovládacích prvků. To umožňuje například vytvořit TCP spojení v hlavní části kódu a použít jej v kódu k ovládání tlačítek.


Co nepatří mezi komunikační protokoly*:

 • LAN - jedná se o počítačovou síť v domácnosti.
 • Wi-Fi - Jedná se o bezdrátovou část počítačové sítě v domácnosti fungující nejčastěji na 2,4 GHz a 5 GHz. To, že dvě zařízení mají Wi-Fi neznamená, že se dokáží ovládat navzájem.

Co patří mezi komunikační protokoly*:

POZNÁMKA: Komunikačních protokolů je mnoho, takže jen příklady.

 • REST API (používá se hlavně JSON)
 • Modbus
 • Websockets
 • MQTT
 • SPINEL
 • FutureNow API
 • ...

* Komunikačními protokoly jsou myšleny aplikační protokoly, kdy zařízení A musí rozumět tomu co požaduje zařízení B v aplikační vrstvě.

Integrace se systémem

Zařízení vytvořené jako rychlá aplikace lze v systému používat stejně jako jakékoli jiné zařízení. Takto vytvořené zařízení lze použít ve scénách, připojených zařízeních atd. Pro dosažení nejlepší úrovně integrace je nejlepší zvolit vhodný typ zařízení, např. při integraci stmívatelné žárovky je nejlepší zvolit typ víceúrovňového spínače.


Fibaro používá následující třidy pro komunikaci se zařízeními:

 • HTTP klient - Používá se pro zařízení ovládané pomocí HTTP protokolu, například Netatmo, Philips HUE (komunikace s Philips HUE bránou), a další
 • TCP Socket - používá se pro zařízení, které používají jiný než HTTP protokol, například zařízení komunikující protokolem Modbus, FutureNow zařízení, a další
 • UDP Socket - Používá se pro zařízení, které nekomunikují spojením typu TCP, ale UDP. Například monitorování událostí v Doorbird stanici pomocí UDP
 • WebSockets - Jedná se o obecný obousměrný komunikační protokol. Fibaro používá websockets pro komunikaci s Fibaro interkomem.
 • MQTT client - Jedná se o komunikační protokol vyžadující MQTT broker (server).

Více o těchto třídách naleznete na https://www.fibaro.com/dev/.

Příklady třídy pro HTTP klienta

Rychlá aplikace pro DoorBird v článku Zprovoznění zapnutí relé a IR podsvícení z Fibaro HC3 nebo rychlá aplikace pro Netatmo z článku Integrace meteostanice Netatmo s FIBARO HC3.


Další příklad lze nalézt na Fibaro fóru, například jako integraci 3. strany pro Philips HUE.


Příklady třídy TCP Socket

Rychlá aplikace pro rekuperaci Systemair. Naleznete jako přílohu Systemair_2_5_1.fqa. Dalším příkladem je FutureNow, kdy lze do Fibara přidat jejich DIN lištová zařízení. Ke stažení na https://p5.hu/index.php/downloads/software-drivers.


Příklad třídy MQTT

Rychlá aplikace pro bránu Zigbee2MQTT, ke stažení na https://marketplace.fibaro.com/items/quickapp-zigbee2mqtt, pro integraci mnoha Zigbee zařízení do HC3 přes bránu Zigbee2MQTT.