Co je třeba

 • DoorBird
 • Fibaro HC3/HC3L/Yubii

Postup

Nejprve je třeba, na straně Fibara, připravit rychlou aplikaci typu binární spínač (Binary Switch), kterou bude DoorBird spínat. Doporučujeme použít zařízení v příloze, které je nastaveno, aby se po 5 sekundách vyplo. Tedy dostatek času pro zachycení systémem.

Na straně Fibara

 1. Stáhněte soubor z tohoto článku. Poté pokračujte v HC3.
 2. Přejděte do Nastavení (Settings).
 3. Přejděte do Zařízení (Devices).
 4. Klikněte na modré tlačítko Plus.
 5. Klikněte na Ostatní zařízení.
 6. Klikněte na Nahrát soubor.
 7. Nahrajte soubor stažený v kroku 1.
 8. Poznamenejte si ID nového zařízení

Na straně DoorBirdu

 1. Přejít na https://webadmin.doorbird.com/ a přihlásit se přihlašovacími údaji pro administrátora.
 2. V menu na levé straně zvolit Favorites -> HTTP(S) Calls.
 3. Klikněte na tlačítko Add.
 4. Zadejte název HTTP požadavku, například DoorBird – Fibaro – Tlačítko.
 5. Vytvořte HTTP Call do vaší řídicí jednotky. Formát: http://<login_HC3>:<heslo_HC3>@<ip_adresa_HC3>/api/callAction?deviceID=<id_zarizeni_HC3>&name=turnOn
  ℹ️  PŘÍKLAD: http://zvonek:Zvonek123@192.168.81.1/api/callAction?deviceID=341&name=turnOn
  ℹ️ POZNÁMKA: ID zařízení v ukázkovém projektu je 341.
 6. V levém menu přejděte do Expert settings -> Schedule for doorBell.
 7. Klikněte na levé straně na Push Notification a zvolte HTTP(S) Calls.
 8. Uprostřed klikněte na název HTTP volání, pokud jich máte více a zvolte to pro Fibaro (název jste zadali v bodu 3).
 9. Klikněte vpravo na modrý obdélník, aby se uprostřed zamodralo vše.
 10. klikněte na tlačítko Save.