S přidáním dalších úrovní zabezpečení, tedy zabezpečení S2, nelze přidružit zařízení, které mají jinou úroveň zabezpečení. Úroveň zabezpečení musí být stejná, aby přidružení fungovalo.


Co je zabezpečení S2

Zabezpečení S2 využívá Diffieho-Helmanovu výměnu klíčů. Jedná se o kryptografický protokol, který vytvoří zabezpečené spojení mezi dvěma zařízeními. Šifrování je AES-128. Typ zabezpečení S2 pak dělí zařízení do tří skupin.

  1. Řízení přístupu: zámky, brány a garážová vrata a řídicí jednotky
  2. Autorizované: Zařízení s podporou S2, kdy je nutno zadat DSK klíč vytištěný fyzicky na zařízení.
  3. Neautorizované: Zařízení s podporou S2, kde se nezadává DSK klíč. Jedná se o nižší zabezpečení než S2 Autorizované.

Zabezpečení S0

Zabezpečení S0 je Z-Wave Plus zařízení, které má možnost šifrovaného spojení (AES-128 bitové), ale nevyužívá Diffieho-Helmanovy výměny klíčů.


Zařízení přidané bez zabezpečení lze přidružit k zařízením se zabezpečením typu S0 v případě splnění dvou podmínek.

  1. Ovládané zařízení je zařízení přidáno bez přidružení.
  2. Ovládané zařízení má možnost nastavení v parametru posílat příkazy zabezpečeně v dané skupině přidružení.


Jak poznat, zda zařízení komunikuje zabezpečeně

U ikony zařízení bude v jeho levém spodním rohu modrá ikona zámku. Příklad na obrázku níže.

Zařízení, které nebylo přidáno zabezpečeně tuto ikonu nemá.


Jaké zařízení je možné mezi sebou přidružit z pohledu zabezpečení

Typ zabezpečení Kompatibilní s typem zabezpečení
Bez zabezpečeníBez zabezpečení,
Zabezpečení S0 (viz bod Zabezpečení S0)
Zabezpečení S0Zabezpečení S0
Zabezpečení S2 neautorizováno
Zabezpečení S2 neautorizováno
Zabezpečení S2 autorizováno
Zabezpečení S2 autorizováno
Zabezpečení S2 řízení přístupu
Zabezpečení S2 řízení přístupu