Pro měření je potřeba

 • Vodoměr (př. Bonega T/20 nebo jiný měřák, který umí generovat pulsy),
 • Řídicí jednotka Fibaro HC3/HC3L
 • Univerzální binární senzor Fibaro nebo Smart Implant Fibaro, 
 • RMM (miniaturní reléový modul).

Schéma zapojení

 • 12V SS - zobrazeno jako červená čára

 • GND / Bezpotenciálový kontakt - zobrazeno jako černá čára

 • Vstup na RMM - oražová čára

 • FGBS-321/FGBS-222 IN1 - žlutá čára

Popis zapojení

Napájení je přivedeno na přívod napájení (Vstup 1) na RMM a na (+) na Binárním senzoru. Výstup z vodoměru se přivede na Vstup RMM (Vstup 2) a GND z napájení spolu s GND z vodoměru se připojí na GND na RMM (Vstup 3). Výstup z RMM (Výstup 5 -> NO kontakt) je zapojen na IN1 v FGBS-321. COM (Výstup 4) je bezpotenciálový kontakt a ve schématu je použit jako GND. Na vodoměru Bonega TA-E/20, bylo zjištěno, že 1 puls = 0,5 litrů (dm³).


Rychlá aplikace

Import rychlé aplikace

 1. Stáhněte rychlou aplikaci z tohoto článku
 2. Klikněte vlevo na ozubené kolo (tlačítko Nastavení)
 3. Klikněte na 5. Zařízení.
 4. Klikněte na
  .
 5. Vyberte Ostatní zařízení.
 6. Vyberte Nahrát soubor.
 7. Vyberte rychlou aplikaci staženou v 1. kroku.
 8. Klikněte na tlačítko Otevřít.

Nastavení výchozí hodnoty

 1. Klikněte vlevo na ozubené kolo (tlačítko Nastavení)
 2. Klikněte na 5. Zařízení.
 3. Nalezněte importovanou rychlou aplikace.
  ℹ️  POZNÁMKA: Po importu má rychlá aplikace název spotřeba vody.
 4. Přejděte do záložky Proměnné.
 5. U proměnné výchozí hodnota klikněte vpravo na tlačítko upravit. Má symbol tužky.
 6. Do pole pro hodnotu zadejte současný stav vodoměru.
 7. Přejděte do záložky Změnit a zobrazit náhled.
 8. Klikněte na levé straně v Náhledu na tlačítko Nastavit výchozí hodnotu.

Nastavení zobrazení vstupu Smart Implantu

 1. Klikněte vlevo na ozubené kolo (tlačítko Nastavení).
 2. Klikněte na 5. Zařízení.
 3. Nalezněte hlavní zařízení Smart Implantu
 4. Klikněte na jeho ID (v příkladu ID 141) a přejděte do záložky Pokročilé
 5. V Nastavení vstupů u vstupu (v příkladu vstup 1) nastavte na Binární vstup NO, Typ na Dveřní senzor a pojmenujte senzor.
  ℹ️ POZNÁMKA: Pokud nastavíte na jiný binární vstup, tak se nezobrazí v uživatelském rozhraní.
 6. Nastavení zařízení uložte tlačítkem Uložit na pravé straně.
 7. Obnovte stránku (F5 nebo SHIFT+F5).

Získání ID zařízení

 1. Klikněte vlevo na ozubené kolo (tlačítko Nastavení)
 2. Klikněte na 5. Zařízení.
 3. Druhý sloupec zařízení je ID zařízení.
  ℹ️ POZNÁMKA: ID vstupu smart Implantu má v příkladu ID 144 a ID rychlé aplikace má v příkladu ID 152.

Scéna

Scéna musí být vytvořena v jazyce Lua. Bohužel blokové scény neumožňují to co umožňovali na HC2.


Podmínka scény

Podmínka scény je to co scénu fakticky spustí. Je nutné jen změnit hodnotu ID ze 144 na ID vstupu vašeho Smart Implantu. Jak získat ID vstupu smart Implantu 

{
 conditions = { {
   id = 144, -- ID vstupu Smart implantu
   isTrigger = true, -- Musí být na true, aby se spustila scéna; možné hodnoty: true | false
   operator = "==", -- Zde porovnáváme, že je zařízení sepnuto, tedy musí být == (== -> stejné jako)
   property = "value", -- Porovnáváme hodnotu zařízení.
   type = "device", -- Porovnávaný objekt je zařízení
   value = true -- scénu musí spustit hodnota True
  } },
 operator = "all"
}


Tělo scény

Tělo scény jen posílá hodnotu 1 pulzu do rychlé aplikace. Je nutné změnit proměnné qaId na Id importované rychlé aplikace a hodnotu val na počet litrů na pulz.

local qaId = 152 -- ID rychlé aplikace
local val = 0.5 -- Hodnota jednoho pulzu

--------------------NÍŽE NEMĚNIT---------------------------------
fibaro.call(qaId, "newValue", val) -- Poslání do rychlé aplikace


Rychlá aplikace

Rychlá aplikace ukazuje v litrech kolik spotřebou vody. Bonega TA-E/20 má přesnost 0,5 litrů na pulz. Scéna při sepnutí vstupu Smart Implantu nebo Univerzálního binárního senzoru posílá do rychlé aplikace uživatelem nastavenou hodnotu (proměnná val). Tato hodnota je přičítána k hodnotě co je v rychlé aplikaci. Rychlá aplikace tak zobrazuje současnou spotřebu vody.


Webové rozhraní - zobrazení

Přehled zařízení

Detailní zobrazení

Mobilní aplikace - zobrazení