Výchozí nastavení je, aby termostat byl ve vypnutém stavu. Termostat má tajné menu, kde jsou parametry, které nelze nastavit pomocí Z-Wave řídící jednotky. Popis a dostupné hodnoty naleznete v návodu na konci tohoto článku.


Postup:

 1. Uveďte termostat do režimu vypnout.
 2. Dlouze stiskněte tlačítko M (vlevo dole) a šipky dolu (vpravo dole).
 3. Zadejte kód 1234.
  • Šipkami nahoru a dolů měníte číslo v dané pozici
  • Tlačítkem M posouváte pozici směrem doprava.
  • Pokud stisknete M na poslední pozici, vrátíte se na 1. pozici.
 4. Potvrďte tlačítkem F.
 5. Přejděte do parametru P9
  • Tlačítkem F nebo M přepínáte jednotlivé parametry
 6. Tlačítky nahoru nebo dolů změňte hodnotu parametru na PRU.
  • PRU = předchozí stav
  • Přechodem na další parametr tlačítkem M nebo F uložíte nastavení.
 7. Do klasického režimu se dostanete proklikáním na konec. Uvidíte OFF na obrazovce.