Shelly senzor na okna a dveře 2 od společnosti Allterco Robotics je určen k umístění na dveře nebo okno, aby bylo možné hlídat jakékoli otevření / zavření okna / dveří, sklon otevření, senzor osvětlení a upozornění na vibrace *. Shelly senzor na okna a dveře 2 je napájen z baterií a jejich životnost je až 2 roky. Shelly může fungovat jako samostatné zařízení nebo jako příslušenství domácí automatizace.

* Některé funkce budou k dispozici po aktualizaci firmwaru zařízení.

Specifikace

Napájení: 2x baterie 3 V CR123A 

Rádiový protokol: Wi-Fi 802.11 b/g/n

Životnost baterie: až 2 roky

Frekvence: 2400–2500 MHz

V souladu s EU standardy:

 • RE Directive 2014/53/EU 
 • LVD 2014/35/EU 
 • EMC 2004/108/WE 
 • RoHS2 2011/65/UE

Dosah (v závislosti na typu stavební konstrukce):

 • Až 50 m venku
 • Až 30 m v interiéru

Provozní teplota: -10 - 50 °C

Rozměry:

 • Senzor 82x23x20 mm 
 • Magnet 52x16x13 mm

Síla rádiového signálu: 1 mW

Spotřeba elektrické energie:

 • Statický proud: ≤10 μA
 • Alarmový proud: ≤60 mA


Instrukce k instalaci

VÝSTRAHA! Před zahájením instalace se řádně seznamte s dokumentací k výrobku a způsobu instalace a použití. Nedodržení předepsaného zapojení a postupů instalace může být příčinou úrazu, vzniku škod a porušení příslušných předpisů. Výrobce nezodpovídá za škody způsobené nesprávnou instalací a použitím zařízení.

POZOR! Zařízení používejte pouze s vyhovujícími bateriemi

se všemi příslušnými předpisy. Nevhodné baterie mohou

způsobit zkrat v zařízení, který by ho mohl poškodit.

POZOR! Nedovolte dětem hrát si se zařízením, zejména s vypínačem. Udržujte zařízení pro dálkové ovládání Shelly (mobilní telefony, tablety, počítače) mimo dosah dětí.

Ovládejte domov vaším hlasem

Všechna zařízení Shelly jsou kompatibilní s Amazon Alexou a Google Asistentem. Přečtěte si prosím naše podrobné:

https://shelly.cloud/compatibility/Alexa 

https://shelly.cloud/compatibility/Assistant

„Probuzení“ zařízení

Chcete-li zařízení otevřít, sejměte kryt zařízení.

Stiskněte tlačítko. LED by měla pomalu blikat. To znamená, že Shelly je v režimu AP. Stiskněte znovu tlačítko a LED zhasne a Shelly bude v režimu „spánku“.

Tovární reset

Shelly senzor na okna a dveře 2 můžete vrátit do továrního nastavení stisknutím a podržením tlačítka po dobu 10 sekund. Po úspěšném obnovení továrního nastavení bude LED pomalu blikat.

Další funkce

Shelly umožňuje ovládání přes HTTP z jakéhokoli jiného zařízení, řídicí jednotky domácí automatizace, mobilní aplikace nebo serveru. Další informace o řídicím protokolu REST naleznete na adrese:

www.shelly.cloud nebo pošlete požadavek na developers@shelly.cloud..

Mobilní aplikace pro Shelly

Shelly Cloud vám dává příležitost ovládat a upravovat všechna zařízení Shelly odkudkoli na světě. Jediné, co potřebujete, je připojení k internetu a naší mobilní aplikaci nainstalované na vašem smartphonu nebo tabletu. Chcete-li aplikaci nainstalovat, navštivte prosím Google Play nebo App Store.

Registrace

Při prvním otevření mobilní aplikace Shelly Cloud musíte vytvořit účet, který bude spravovat všechna vaše zařízení Shelly.

Zapomenuté heslo

V případě, že zapomenete nebo ztratíte heslo, stačí zadat e-mailovou adresu, kterou jste použili při registraci. Poté obdržíte pokyny ke změně hesla.

VAROVÁNÍ! Při zadávání své e-mailové adresy během registrace buďte opatrní, protože bude použita v případě, že jste zapomněli heslo.

Po registraci vytvořte svůj první pokoj (nebo místnosti), kam se chystáte přidávat a používat vaše zařízení Shelly. Shelly Cloud umožňuje snadné ovládání a monitorování pomocí mobilního telefonu, tabletu nebo počítače.

Připojení zařízení

Chcete-li přidat nové zařízení Shelly, připojte jej k elektrické síti podle pokynů k instalaci dodaných se zařízením.

Krok 1

Umístěte svůj snímač Shelly D / W do místnosti, kde jej chcete použít. Stiskněte tlačítko – LED by se měla rozsvítit a pomalu blikat.

VAROVÁNÍ: Pokud dioda LED nebliká pomalu, stiskněte a podržte tlačítko po dobu nejméně 10 sekund. LED by pak měla rychle blikat. Pokud ne, opakujte prosím nebo kontaktujte naši zákaznickou podporu na adrese: podpora@yatun.cz.

Krok 2

Vyberte možnost „Přidat zařízení“.

Chcete-li přidat další zařízení později, použijte nabídku v pravém horním rohu hlavní obrazovky a klikněte na „Přidat zařízení“. Zadejte název a heslo pro WiFi síť, do které chcete přidat Shelly.

Krok 3

Jestliže používáte mobilní zařízení s iOS uvidíte následující obrazovku:

Vstupte do nastavovacího menu vašeho iPhone/iPadu. Otevřete nastavení -> Wi-Fi a připojte se k WiFi síti připojené modulem Shelly, např. shellyswitch25-35FA58.

Jestliže používáte mobilní zařízení s OS Android: váš telefon /tablet automaticky vyhledá a připojí všechny nové Shelly moduly v síti Wi-Fi, ke které bude právě připojen.

Po úspěšném přihlášení zařízení do sítě Wi-Fi uvidíte následující okno se zprávou:

Krok 4

Přibližně 30 sekund po nalezení nových modulů v lokální síti Wi-Fi se zobrazí jejich seznam v místnosti s názvem „Nalezená zařízení“ (“Discovered Devices”).

Krok 5

Vyberte položku Nalezená zařízení, a vyberte moduly které chcete přidat ke svému Shelly účtu.

Krok 6

Zadejte požadovaná jména modulů zařízení (v poli Jméno zařízení (Device Name). Vyberte jméno místnosti, do které chcete modul umístit. Pro usnadnění práce se zařízením mu můžete přidat ikonu nebo fotku. Stiskněte „Uložit zařízení“ (Save Device).

Krok 7

Pro povolení připojení k službě Shelly Cloud, která umožňuje dálkové ovládání a dohled modulu přes internet, stiskněte Ano na následujícím vyskakovacím okně.

Nastavení Shelly zařízení

Po přidání Shelly modulů do aplikace je můžete ovládat, měnit jejich nastavení a automatizovat jejich činnost. Pro zapnutí/vypnutí stiskněte příslušnou ikonu. Pro vstup do podrobnějšího menu daného modulu jednoduše klikněte na jeho jméno. Z podrobného menu modulu jej můžete nejen ovládat ale i upravovat jeho vzhled a nastavení.

Nastavení senzoru

Definice osvětlení:

 • Nastavit tmavý – definuje časový úsek (v milisekundách), během kterého nebude LED svítit, když je vzhůru.
 • Nastavit soumrak – definuje časové období (v milisekundách), ve kterém bude LED svítit, když je vzhůru.

Internet/Bezpečnost

Režim Access Point (AP): režim kdy modul vytváří vlastní WiFi síť a uživatel může nastavit SSID a přihlašovací jméno a heslo. Po zadání parametrů stiskněte Connect.

Režim klient vaší domácí WiFi sítě: Umožňuje připojit moduly k stávající WiFi síti. Po zadání přihlašovacích údajů stiskněte Připojit (Connect).

Cloud: Povolit/zakázat připojení k službě Shelly Cloud přes internet.

Aktivovat povinné přihlášení (Restrict Login): Zapne povinné přihlášení k www rozhraní modulů Shelly jménem a heslem. Po zadání příslušných údajů, stiskněte „Omezit přihlášení“ (Restrict Shelly).

Nastavení

LED: Povolte nebo zakažte světlo zařízení, když jsou dveře otevřené / zavřené.

Aktualizace firmware: Aktualizace firmware je-li k dispozici novější verze.

Časové pásmo a zeměpisná poloha: Zapne/vypne automatickou detekci Časového pásma a zeměpisná polohy (Time Zone a Geo-location).

Reset na tovární hodnoty: Návrat všech hodnot do továrního nastavení a odpojení od cloudového účtu.

Informace o zařízení zobrazuje:

 • ID zařízení – jedinečné ID číslo Shelly modulu
 • IP adresa – IP adresa modulu ve vaší síti Wi-Fi

Úprava nastavení umožňuje upravit:

 • Jméno modulu
 • Místnost, do které je modul přiřazen
 • Obrázek reprezentující modul

Po dokončení nastavení stiskněte Uložit nastavení (Save Device).

Vnitřní webové rozhraní

Moduly Shelly je možno nastavovat a ovládat i bez mobilní aplikace pomocí WWW prohlížeče a lokálního WiFi připojení z PC, telefonu a tabletu.

Použité pojmy:

Shelly-ID – jedinečné ID číslo Shelly modulu. Sestává z šesti nebo více znaků. Může obsahovat číslice i písmena, např. 35FA58.

SSID – jméno WiFi sítě vytvořené modulem, např. Shellyswitch35FA58.

Režim Wifi Access Point/ přístupový bod (AP) – režim ve kterém modul vytvoří vlastní síť Wi-Fi s příslušným jménem sítě (SSID).

Režim Wifi klient sítě (Client Mode CM) – režim ve kterém se moduly připojují k stávající síti Wi-Fi.

Instalace / První přidání

 1. Umístěte svůj snímač Shelly D / W do místnosti, kde jej chcete použít. Stiskněte tlačítko – LED by se měla rozsvítit a pomalu blikat.

  VAROVÁNÍ: Pokud dioda LED nebliká pomalu, stiskněte a podržte tlačítko po dobu nejméně 10 sekund. LED by pak měla rychle blikat. Pokud ne, opakujte prosím nebo kontaktujte naši zákaznickou podporu na adrese: podpora@yatun.cz.
 2. Poté co modul Shelly vytvořil vlastní síť Wi-Fi (pomocí jeho AP), se jménem (SSID) ve tvaru např. Shellyswitch-35FA58, připojte k této síti svůj telefon, tablet nebo PC.
 3. Zadejte adresu 192.168.33.1, do pole adresa vašeho www prohlížeče a potvrďte ji. Načte se vám úvodní stránka webového rozhraní modulu Shelly.

Obecné – webová stránka

Toto je domovská stránka vestavěného webového rozhraní.

Zde uvidíte informace o:

 • Aktuální osvětlení (v luxech)
 • Aktuální stav (otevřený nebo
 • Zavřeno)
 • Aktuální procento baterie
 • Připojení ke cloudu
 • Přítomnost
 • Nastavení

Nastavení senzoru

Definice osvětlení:

 • Nastavit tmavý – definuje časový úsek (v milisekundách), během kterého nebude LED svítit, když je vzhůru.
 • Nastavit soumrak – definuje časové období (v milisekundách), ve kterém bude LED svítit, když je vzhůru.

Internet/Bezpečnost

Režim Access Point (AP): režim kdy modul vytváří vlastní WiFi síť a uživatel může nastavit SSID a přihlašovací jméno a heslo. Po zadání parametrů stiskněte Connect.

Režim klient vaší domácí WiFi sítě: Umožňuje připojit moduly k stávající WiFi síti. Po zadání přihlašovacích údajů stiskněte Připojit (Connect).

Cloud: Povolit/zakázat připojení k službě Shelly Cloud přes internet.

Aktivovat povinné přihlášení (Restrict Login): Zapne povinné přihlášení k www rozhraní modulů Shelly jménem a heslem. Po zadání příslušných údajů, stiskněte „Omezit přihlášení“ (Restrict Shelly).

Nastavení

LED: Povolte nebo zakažte světlo zařízení, když jsou dveře otevřené / zavřené.

Aktualizace firmware: Aktualizace firmware je-li k dispozici novější verze.

Časové pásmo a zeměpisná poloha: Zapne/vypne automatickou detekci Časového pásma a zeměpisná polohy (Time Zone a Geo-location).

Reset na tovární hodnoty: Návrat všech hodnot do továrního nastavení a odpojení od cloudového účtu.

Informace o zařízení zobrazuje:

 • ID zařízení – jedinečné ID číslo Shelly modulu
 • IP adresa – IP adresa modulu ve vaší síť Wi-Fi

Podpora pro zákazníky

E-mail: podpora@yatun.cz

Web: www.yatun.cz

Podpora pro vývojáře

Facebook: https://www.facebook.com/groups/ShellyIoTCommunitySupport/

E-mail: support@shelly.cloud

Web: www.shelly.cloud