Obsah

Probuzení displeje

Zobrazení informací

Změna provozního režimu

Nastavení žádané teploty

Ovládání ventilace

Dočasná změna nastavené teploty

Vypnutí manuálního režimu

Prodloužení režimu komfort

Změna topení/chlazení

Změna intenzity displeje

Test displeje

Tabulka alarmu

Tabulka chyb

Zdroje

Probuzení displeje

Displej v režimu spánku


Displej probudíte stiskem jakéhokoliv tlačítka


Zobrazení informací

 1. Vyvolejte informační sekvenci
 2. Přejít k další informaci
  • Dostupné informace
 3. Odejít z menu informací

Změna provozního režimu

 1. Přechod ke změně provozního režimu
 2. Vybrání požadovaného režimu
 3. Potvrzení žádaného provozního režimu

Nastavení žádané teploty

 1. Přechod na změnu žádané teploty
 2. Vybrání úpravy žádané teploty
 3. Vybrat pro jaký typ režimu změnit žádanou teplotu. Žádaná teplota nejde změnit pro režim vypnuto (Off).
 4. Zvýšení žádané teploty o 0,1 °C.
 5. Snížení žádané teploty o 0,1°C.
 6. Potvrzení nové žádané teploty

Ovládání ventilace

 1. Přechod k ovládání ventilace.
 2. Výběr žádaného provozu ventilace.
  • Možnosti provozu ventilátoru:
 3. Potvrzení nastavení

Dočasná změna nastavené teploty

 1. Zvýšení žádané teploty o 0,1 °C.
 2. Snížení žádané teploty o 0,1°C.
 3. Potvrzení změny - Zařízení přepnuto do manuálního režimu (M).
 4. Opustit bez uložení změn.

Vypnutí manuálního režimu

 1. Přechod ke změně provozního režim.
 2. Potvrzení provozního režimu (M zmizí)

Prodloužení režimu komfort

POZNÁMKA: Prodloužení komfortního režimu je možné pouze pokud je zařízení nastaveno jako podřízené (slave).

 1. Začít prodloužení provozního režimu
 2. Varování: Prodloužení komfortního režimu aktivní (blikající ikona)
 3. Předběžné ukončení prodloužení komfortního režimu.

Změna topení/chlazení

 1. Vstoupit do sezónního přechodu
 2. Vyberte topení nebo chlazení.
 3. Potvrďte změnu

Změna intenzity jasu displeje

 1. Přístup ke změně intenzity.
 2. Zvýšit intenzitu osvětlení.
 3. Snížit intenzitu osvětlení.
 4. Potvrdit nastavení intenzity.
 5. Ukončit bez uložení změny.

Test displeje

 1. Přístup de testu displeje
 2. Všechny segmenty displeje se vypnou zhruba na 2 minuty
 3. Všechny segmenty dsipleje se zapnou zhruba na 10 sekund
 4. Ukončení testu displeje

Tabulka alarmů

AlarmPříčina
A01Překročen limit teploty podlahy
A02Formuje se kondenzace
A03Zámek tepelného generátoru

Tabulka chyb

ChybaPříčina
E00Závada integrovaného teplotního čidla
E01Závada senzoru vlhkosti
E02Závada integrovaného senzoru osvětlení
E06Vstup 1: Závada NTC senzoru
E07Vstup 1: Závada senzoru teploty místnosti
E08Vstup 1: Závada senzoru konvektoru (fan-coil)
E09Vstup 1: Závada senzoru teploty podlahy
E10Vstup 1: Závada externího teplotního čísla
E11Vstup 1: Závada antikondenzačního senzoru
E14Vstup 2: Závada NTC senzoru
E15Vstup 2: Závada senzoru teploty místnosti
E16Vstup 2: Závada senzoru teploty konvektoru (fan-coil)
E17Vstup 2: Závada senzoru teploty podlahy
E18Vstup 2: Závada externího teplotního čísla
E19Vstup 2: Závada antikondenzačního senzoru
E22Závada senzoru kvality vzduchu
E23Závada externího senzoru teploty
E24Závada senzoru teploty místnosti
E25Závada senzoru teploty konvektoru (fan-coil)
E26Závada senzoru teploty podlahy
E27Závada senzory teploty na výstupu
E28Závada senzoru relativní vlhkosti
E29Závada senzoru teploty vzduchu u ventilátoru (Antistratification)
E33Vypršení časového limitu senzoru kvality vzduchu
E34Vypršení časového limitu externího senzoru teploty
E35Vypršení časového limitu senzoru teploty v místnosti
E36Vypršení časového limitu senzoru teploty konvektoru (fan-coil)
E37Vypršení časového limitu senzoru teploty podlahy
E38Vypršení časového limitu senzoru teploty na výstupu
E39Vypršení časového limitu senzoru relativní vlhkosti
E40Vypršení časového limitu senzoru teploty u ventilátoru (Antistratification)
E41Vypršení časového limitu antikondenzačního senzoru
E42Vypršení časového limitu okenního kontaktu 1
E43Vypršení časového limitu okenního kontaktu 2
E44Vypršení časového limitu čidla přítomnosti 1
E45Vypršení časového limitu čidla přítomnosti 2
E46Vypršení časového limitu senzoru držáku na karty
F01Alarm 1 ze sběrnice.
F02Alarm 2 ze sběrnice.
F03Alarm 3 ze sběrnice.
F04Alarm 4 ze sběrnice.Zdroje

 https://www.ekinex.com/media/doc/FISPEPQ2TPIEGU0_EKINEX_SPA.pdf0