Stává se, že pokud máte dlouhé dráty od tlačítek k Fibaro modulu, kdy jsou v každý v jiné instalační krabici, tak tlačítka ne vždy fungují nebo nefungují vůbec. Toto může nastat nejčastěji u schodišťových vypínačů.


Tento jev je způsoben rušením, kdy se signál, že tlačítko bylo sepnuto sice pošle, ale již si s ním vstup Fibaro modulu neporadí.


Řešením je použít 100 k Ohmový odpor. Například tento.

  • U stmívače by se zapojil mezi svorky Sx a S1. V případě, že používáte i vstup S2, tak i mezi Sx a S2. 
  • U Fibaro spínacích modulů, Smart modulů a žaluziových modulů je nutné zapojit mezi svorkami N a S1 a N a S2. U spínacích a Smart modulu to platí jak pro verzi s jedním výstupem, tak pro verzi s dvěma výstupy.


Příklad zapojení se stmívačem.

⚠️UPOZORNĚNÍ! Umístění a provedení odporu musí odpovídat bezpečnostním předpisům pro případ, že se na něm objeví napětí sítě trvale (porucha tlačítka apod.).

ℹ️ POZNÁMKA: Při napětí 230 V prochází odporem 100 k Ohm proud 2,3 mA a ztrátový výkon na odporu by při trvalém při trvalém sepnutí je cca 0,5W.