Obsah

Úvod

Přechod do panelu Klima

Vytvoření topných zón automaticky

Vytvoření topných zón manuálně

Úprava termostatu v zónách

Úprava týdenního programu

Úprava režimu týdenního programu

Odebrání týdenního programu

Úvod

V této části se dozvíte jak nastavit panel Klimatu pro topení a pro chlazení a jak panel Klimatu ovládat.


Přechod do panelu Klima

 1. Přejděte do Nastavení v levém menu kliknutím na ozubené kolo 
 2. Klikněte na 9. Klima

Vytvoření topných zón automaticky

Zóny se vytvoří seskupení termostatů v místnosti, které mají stejné režimy. Například termostaty s režimy Topit a Vypnout budou ve stejné zóně a termostaty pouze s režimem topit budou v jiné topné zóně.

 1. Klikněte vpravo na tlačítko Přidat zónu.
 2. Klikněte na Automaticky.
 3. Klikněte na tlačítko Potvrdit.

Vytvoření topných zón manuálně

Na rozdíl od automatického vytvoření zón, zde musí uživatel specifikovat jaké termostaty k jaké zóně přiřadit. Je to sice zdlouhavější proces, ale uživatel má plnou kontrolu nad tím, co přidává za termostaty do jednotlivých zón. Do jedné zóny doporučuji termostaty stejného typu.

 1. Klikněte vpravo na tlačítko Přidat zónu.
 2. Klikněte na Manuální.
 3. Klikněte na tlačítko Potvrdit.
 4. Zadejte název zóny a vyberte termostaty, které chcete přidat do zóny.
 5. Klikněte na tlačítko Přidat.

Úprava termostatů v zónách

Slouží v případě, že budete chtít přidat nebo odebrat termostaty ze zóny nebo termostat nahradit jiným termostatem.

 1. Klikněte na tlačítko se symbolem tužky (Spravovat).
 2. Zaškrtněte termostaty, které chcete přidat, případně odškrtněte ty, které chcete odebrat ze zóny.
 3. Klikněte na tlačítko Uložit.

Úprava týdenního programu

Vytvoření týdenního programu rovnou vygeneruje týdenní program, se kterým můžete i nemusíte být spokojeni. Úprava jednotlivých dnů je od 5:00 do 5:00 druhého dne.

 1. Klikněte na šipku směřující doprava.
 2. Vyberte den, který chcete upravit kliknutím na šipku směřující vpravo u daného dne.
 3. Jednotlivými posuvníky upravte časy, kdy chcete topit na jakou teplotu.
 4. Pod posuvníky změňte teploty, na které chcete aby teploty topily. 
 5. Vyberte dny, do kterých chcete vaši úpravu kopírovat nebo opakujte krok 2 - 4 u dalších dnů.
 6. Klikněte na tlačítko Uložit.

Úprava režimu týdenního programu

Režim týdenního programu souvisí s tím, co za režimy dovolují termostaty.

 1. Klikněte na šipku směřující doprava.
 2. V levé části klikněte na současný režim týdenního programu.
 3. Vyberte režim týdenního programu.
 4. Klikněte na tlačítko Uložit.

Odebrání týdenního programu

 1. Klikněte na tlačítko se symbolem odpadkového koše.
 2. U vyskakovacího okna klikněte na tlačítko Smazat.