Obsah

Úvod

Přechod do panelu alarmu

Přidání zařízení do panelu alarmu

Nastavení příchodového a odchodového zpoždění

Ovládání poplachových zón

Změna zařízení v poplachové zóně

Smazání poplachové zóny 

Úvod

V této části se dozvíte jak odstřežit/zastřežit alarm, nastavit alarm a ovládat alarm. Narozdíl od alarmu v HC2 nebo HCL se lze nastavuje centrálně. Poplachové scény jsou ukázány v úkolu Scény.

Přechod do panelu alarmu

 1. Klikněte vlevo na ozubené kolo (tlačítko Nastavení)
 2. Klikněte na 8. Alarm.

Přidání zařízení do panelu alarmu

Zařízení, které jdou přidat jsou pouze binární senzory, respektive pohybové senzory, okenní senzory a dveřní senzory.


 1. Přejděte do panelu alarmu, viz bod Přechod do panele Alarmu.
 2. Klikněte na záložku Poplachové zóny.
 3. Vpravo klikněte na tlačítko Přidat zónu
 4. Zadejte název a vyberte zařízení do zóny.
  ⚠️ UPOZORNĚNÍ: Zařízení lze přidat do více poplachových zón. Může to tedy vést ke zmatení.
 5. Klikněte na tlačítko Uložit.
 6. Opakujte kroky 3 - 5 dle potřeby.

Nastavení příchodového a odchodového zpoždění

Každá zóna má možnost nastavení příchodového a odchodového zpoždění. Zpoždění může mít různě dlouhou dobu. 

V příkladu autor pracuje s příchodovým zpožděním 1 minuta (60 sekund) a odchodovým zpožděním 30 sekund.

 1. Přejděte do panelu alarmu, viz bod Přechod do panele Alarmu.
 2. Klikněte na záložku Poplachové zóny.
 3. Zhruba uprostřed je Příchodové zpoždění a Odchodové zpoždění. Nastavte časy dle vašeho uvážení. Můžete použít tlačítka plus (+) a mínus (-) nebo číslo přímo napsat do textového pole.
 4. Změny jsou automaticky uloženy.

Ovládání poplachových zón

Zastřežení z webového rozhraní

 1. Přejděte do panelu alarmu, viz bod Přechod do panele Alarmu.
 2. Klikněte na záložku Poplachové zóny.
 3. Napravo najdete sloupec Zastřežuji s tlačítky
 4. Kliknutím na tlačítko se zóna zastřeží nebo začne běžet odchodový čas.

Odstřežení z webového rozhraní

 1. Klikněte u zastřeženého, narušeného nebo zastřežující se zóny na tlačítko ve sloupci Zastřežuji.
 2. Zobrazí se vyskakovací okno pro zadání PIN kódu. PIN kód lze zadat pomocí numerické klávesnice nebo pomocí tlačítek.
 3. Zadejte PIN kód.
 4. Po zadání posledního správného čísla se okno zavře a zóna okamžitě odstřeží.

Ovládání z mobilní aplikace

Z mobilní aplikace ovládání je stejné jako přes webové rozhraní. Pro přechod do Alarmu v mobilní aplikaci klikněte na ikonu alarmu v horní části na nástěnce.


Změna zařízení v poplachové zóně

 1. Přejděte do panelu alarmu, viz bod Přechod do panele Alarmu.
 2. Klikněte na záložku Poplachové zóny.
 3. V pravé části klikněte na tlačítko se symbolem tužky.
 4. Zobrazí se okno Aktualizovat poplachovou zónu.
 5. Odškrtněte zařízení nebo přidejte další zařízení do poplachové zóny.
 6. Klikněte na tlačítko Uložit.

Smazání poplachové zóny

 1. Přejděte do panelu alarmu, viz bod Přechod do panele Alarmu.
 2. Klikněte na záložku Poplachové zóny.
 3. V pravé části klikněte na ikonu odpadkového koše.
 4. Zobrazí se vyskakovací okno Vymazat zónu.
 5. Klikněte na tlačítko Smazat.