Stiskněte alespoň na 3 sekundy střední tlačítko , dokud se

nezobrazí symbol M.


Stiskněte tlačítko nahoru nebo dolů, dokud se nezobrazí symbol Pb, a potom stiskněte střední tlačítko.

Výchozí nastavení je P2. 


Je-li radiátor pro danou místnost předimenzovaný, použijte

nastavení P1.

Je-li naopak poddimenzovaný, použijte nastavení P3.*

Vyberte položku P1, P2 nebo P3 pomocí tlačítek a ukončete

nastavení tlačítkem .

* Frekvence regulace P1, P2 a P3 se liší tak, aby byl kompenzován

předimenzovaný nebo poddimenzovaný radiátor.