Připojení Danapadu do aplikace Danalock

Přes aplikaci Danalock proveďte následující:

 1. Přejděte do Menu (tlačítko vlevo).
 2. Klikněte na Add new device.
 3. Vyberte Danapad V3.

Nastavení Danapadu

 1. Přejděte do Menu (tlačítko vlevo).
 2. Klikněte na My Accessory Devices.
 3. Vyberte Danapad.

Párování se zámkem

Párování se zámkem slouží k odemčení/zamčení zámku na PIN kód.

 1. V Nastavení klikněte na Pairing.
 2. Vyberte zámek, ze seznamu kompatibilních zařízení.

Přidání kódu

Jsou možné dvě možné nastavení PIN kódů. Dočasné kódy vyprší v nastavenou dobu. Permanentní kódy jsou aktivní stále,

 1. Přejděte do nastavení Danapadu.
 2. Klepněte na PIN codes.
 3. Klepněte na Add.

Připojení Danabridge do aplikace Danalock

Umístění Danabridge

Umístěte Danabridge v dosahu zámku, dalších Danalock příslušenství a v dosahu Wi-Fi.

Přidání do aplikace Danalock

 1. Přejděte do Menu (tlačítko vlevo).
 2. Klikněte na Add new device.
 3. Vyberte Danabridge.

Nastavení Danabridge

 1. Přejděte do Menu (tlačítko vlevo).
 2. Klikněte na My Accessory Devices.
 3. Vyberte Danabridge.

Nastavení Wi-Fi sítě na Danabridge

 1. Přejděte na nastavení Danabridge.
 2. Klikněte na Wi-Fi.
 3. Ze seznamu Wi-Fi sítí vyberte vaší Wi-Fi síť.
 4. Zadejte heslo k vaší Wi-Fi síti a potvrďte.
 5. Danabridge se automaticky připojí.

Spárování Danabridge V3 se zámkem Danalock

 1. Přejděte do nastavení Danabridge.
 2. Klepněte na Bridge connections.
 3. Zobrazí se seznam zařízení v dosahu.
 4. Klepnutím na tlačítko plus dané zařízení spárujete s Danabridgem.
 5. Danabridge se spáruje se zařízením.
  Poznámka: Pokud se u zařízení objeví mínus, tak je zařízení úspěšně spárováno.
 6. Klepněte na tlačítko OK.

Video návod pro Danapad a Danabridge